Hål och infästning i pelare

Svetsplåtar och skruvfästen kan gjutas in. Det är också enkelt att fästa detaljer i efterhand förutsatt att laster inte påverkar dimensioneringen av pelaren. Det brukar finnas en central zon i pelaren som är fri från huvudarmering som kan utnyttjas. Känsliga områden är pelarens nedre del där kopplingen till pelarfoten finns och vid upplag såsom pelartopp, konsoler eller svetsplåtar. Det är bra om man tidigt kan definiera zoner för hål och infästningar.