Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig
 • klimatrapport
 • image1
 • image2
 • image3 copy

Vinnare Arkitekturpris Prefab 2018

Aktuellt

 • Nya strålskyddsregler

  Det finns en ny strålskyddslag, ny förordning och nya föreskrifter som gäller i Sverige sedan i somras. Dessa baseras på ett EU-direktiv och anger bl.a referensnivå för gammastrålning från byggnadsmaterial. Dock ställs ännu inte några krav på att leverantörer av byggnadsmaterial skall mäta och deklarera värden eftersom det ”europeiska paketet” med en standardiserad mätmetod (EN-standard) samt krav på att värden inkluderas i prestandadeklaration och CE-märkning ej är klart ännu. Strålning omfattas därför ännu inte heller av certifieringsreglerna. Vi befinner oss med andra ord i en form av mellanperiod som kan pågå något år. 
   
  I de nya föreskrifterna (SSMFS 2018:4, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial) beskrivs hur man beräknar aktivitetsindex med utgångspunkt från aktivitetskoncentrationer (14 § och 15 § samt bilaga). I föreskrifterna står det även i 16 § att den som i en byggnad ska använda ett byggnadsmaterial med aktivitetsindex som överstiger 1, ska planera användningen så att referensnivån (se nedan) inte riskerar att överskridas.
   
  Det står i nya strålskyddsförordningen (2018:506, 6 kap. 6 §) att om byggnadsmaterialet ska användas i en byggnad ska den som tillhandahåller ett byggnadsmaterial skaffa sig kunskap om aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex för de radionuklider som materialet innehåller. I förordningen står även att referensnivån för byggnadsmaterial är 1 millisievert årlig effektiv dos till personer som vistas i byggnaden (3 kap. 7 §).
   
  Sammanfattningsvis kan man säga att även om det idag inte ställs krav på att mäta och deklarera värden på strålning är det ingenting som talar emot att både betong- och bergmaterialindustri arbetar för att skaffa sig god kunskap om hur mycket materialet strålar för att på så sätt vara väl förberedda när krav på mätning och deklaration gäller skarpt.
   
  Idag finns det flera mätmetoder på marknaden och i många fall utför ballastleverantören mätningar och uppger värden utan att obligatoriska krav finns på att det ska göras. Värt att nämnas är också att det finns planer från SIS på att ta fram en svensk standard för en mätmetod som är tänkt att användas i produktionsstyrning för både ballast och betongleverantörer, dvs som ett komplement till kommande europeiska mätmetod med koppling till prestandadeklaration.
   
  Svensk Betong bevakar sedan länge detta område tillsammans med Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) och har tidigare tagit fram gemensamma rekommendationer kring hur aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex bör bestämmas och tillämpas. På senare år har det hållits gemensamma möten med inbjudna experter och representanter från berörda myndigheter. Ett nytt möte planeras i vinter.
   
  För mera information, kontakta Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong  markus.peterson@svenskbetong.se
   

  Läs mer

 • Malin Löfsjögård: "Osakliga påhopp från ministern"

  I debattartikel i SvD den 28 juli under rubriken "Fel när regeringen vill styra byggmaterial", kritiserade VD Malin Löfsjögård regeringens träbyggnadssatsning som bostadsminister Peter Eriksson la fram en månad tidigare. Peter Eriksson svarade och debatten har sedan fortsatt med flera svarsinlägg. Tisdagen den 21 augusti publicerades Malin Löfsjögårds slutreplik.

  Regeringens pressmeddelande
  Slutreplik Debatt SvD 21 aug

  Läs mer

 • Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande

  Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de vill se ett ökat trähusbyggande eftersom det ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan.

  I pressmeddelandet uttalar sig bostadsminister Peter Eriksson på följande sätt: ”Att bygga fler bostäder i trä har många fördelar. Trä är ett klimatsmart byggmaterial och de moderna produktionsmetoderna sänker byggkostnaderna, förbättrar kvaliteten och skyndar på byggprocessen.”

  Det är upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalanden som helt saknar vetenskapligt stöd, skriver VD Malin Löfsjögård i ett pressmeddelande.

  Svensk Betongs pressmeddelande

  Regeringens pressmeddelande

  Läs mer

 • Låg prisutveckling för betong senaste fem åren

  De senaste fem åren ses en låg prisutveckling för betong när jämförelse görs av entreprenadindex för första tertialet 2013 och samma period 2018. Läs mer här.

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan