Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Aktuellt

 • Påverkan Svensk Betongs verksamhet

  I och med coronavirusets spridning i Sverige och världen befinner vi oss alla i en en unik och oroande situation med stora utmaningar för både den enskilda människan och samhället i stort. Hur länge det kommer vara så och vad som händer framöver är svårt att veta. Det viktigaste är den personliga säkerheten och samtidigt så hoppas vi på Svensk Betong att våra medlemsföretag tillsammans med byggsektorn och samhället i övrigt klarar av denna prövning. Läs mer

  Läs mer

 • BIBM Congress 6-8 maj

  Detta evenemang flyttas fram med anledning av corona. Den 6-8 maj är det dags för BIBM Congress, denna gång i Köpenhamn. Kongressen arrangeras vart tredje år av den europeiska branschorganisationen för prefabricerad betong, BIBM. Temat för kongressen är ”The Future of European Construction - Precast Excellence in Nordic Countries ” Information, program samt anmälan finns här

  Läs mer

 • Hearing klimatdeklarationer

  Den 22 januari genomförde Boverket en hearing om klimatdeklarationer. Syftet var att dels informera om status nu, där regeringen arbetar med att ta fram lagförslag för införande av klimatdeklarationer från januari 2022. Regeringens lagförslag kommer så snart det är klart att skickas på remiss under våren.

  Läs mer

 • Mordernare byggregler

  Den av regeringen tillsatta kommittén Modernare byggregler har nu avslutat sitt uppdrag och den 19/12 lämnade de in sitt slutbetänkande. Sedan tidigare har de lämnat två delbetänkanden om standardisering och återvinning. Regeringen förväntas skicka ut betänkandet på remiss under 2020 och vi arbetar nu på kansliet med att gå igenom förslagen för att kunna vara aktiva under remissrundan. Slutbetänkandet

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan