Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Aktuellt

 • BIBM Congress 6-8 maj

  Den 6-8 maj är det dags för BIBM Congress, denna gång i Köpenhamn. Kongressen arrangeras vart tredje år av den europeiska branschorganisationen för prefabricerad betong, BIBM. Temat för kongressen är ”The Future of European Construction - Precast Excellence in Nordic Countries ” Information, program samt anmälan finns här

  Läs mer

 • Hearing klimatdeklarationer

  Den 22 januari genomförde Boverket en hearing om klimatdeklarationer. Syftet var att dels informera om status nu, där regeringen arbetar med att ta fram lagförslag för införande av klimatdeklarationer från januari 2022. Regeringens lagförslag kommer så snart det är klart att skickas på remiss under våren.

  Läs mer

 • Mordernare byggregler

  Den av regeringen tillsatta kommittén Modernare byggregler har nu avslutat sitt uppdrag och den 19/12 lämnade de in sitt slutbetänkande. Sedan tidigare har de lämnat två delbetänkanden om standardisering och återvinning. Regeringen förväntas skicka ut betänkandet på remiss under 2020 och vi arbetar nu på kansliet med att gå igenom förslagen för att kunna vara aktiva under remissrundan. Slutbetänkandet

  Läs mer

 • Fortsatt hög betongproduktion trots nedgång under 2019

  Trenden för den totala betongproduktionen i Sverige har under 2019 varit nedgående jämfört med föregående år. Totalt sett producerades uppskattningsvis cirka 6 221 000 kubikmeter betong i Sverige under 2019, vilket är 5 procent lägre än den totala produktionen 2018.

  Trots det är produktionen av betong i Sverige på en fortsatt hög nivå och för tredje året i rad överstiger betongproduktionen 6 miljoner kubikmeter. Jämfört med 2017 är uppskattad betongproduktion 1 procent högre för 2019. Totalt sett producerades cirka 4,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus under 2019 vilket är 5 procent lägre än 2018. Även inom kategorin infrastruktur minskade betongproduktionen under året. 2019 producerades cirka 1,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin under 2019 vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2018.

  - Vi har under ett antal år sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige där produktionen stigit från cirka 5 miljoner kubikmeter per år till nu över 6 miljoner kubikmeter betong de senaste 3 åren. Så trots en viss nedgång under 2019 är den svenska betongproduktionen på en fortsatt hög nivå, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och tillägger

  - Nedgång av betongproduktionen i Sverige under 2019 är inte oväntad med tanke på den kraftiga inbromsning i byggproduktionen som skett från 2018, inte minst inom bostadsproduktionen.  Samtidigt finns fortsatt stora behov av både nya bostäder och ny infrastruktur och betong är ett viktigt byggmaterial för att kunna förverkliga de behov som finns, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

  Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
  Tel nr: 076-128 75 17
  E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan