Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

banner betong ar hallbart

Aktuellt

 • Branschgemensam hantering

  Byggmaterialbranschen (där Svensk Betong ingår) tar ställning för gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata. Byggmaterialbranschens organisationer sluter upp bakom det branschgemensamma, elektroniska formatet eBVD och för en samverkan kring en plattform med ett gemensamt system och standardiserat språk.
  Läs mer

  Läs mer

 • Boverket lämnar förslag på gränsvärden och utveckling av klimatdeklarationer

  Regeringen har aviserat att införa klimatdeklarationer för alla nybyggda flerbostadshus från januari 2022. Förslag till ny lag har varit ute på remiss under våren och en proposition från regeringen är att vänta under hösten alternativt våren 2021. Svensk Betong är kritiska till förslaget då det inte i första steget omfattar hela livscykeln utan bara produktionssteget. Det återstår att se hur det färdiga lagförslaget kommer att se. Men samtidigt har Boverket haft ett regeringsuppdrag om fortsatt utveckling av klimatdeklarationerna för att inkludera fler delar av livscykeln. Den 11 juni lämnade Boverket sitt förslag till regeringen som innebär att de föreslår utökning av livscykeln samt att det bör införas gränsvärden för byggprocessen från 2027. Mer information finns här

  Läs mer

 • Ludwig Zetterström ny ordförande för Svensk Betong

  Vid årsstämman för Svensk Betong den 14 maj valdes Ludwig Zetterström som ny ordförande för styrelsen. Mer information finns här.

  Läs mer

 • Konkurrensverket ska utreda byggmaterialkostnader

  Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konkurrensen inom byggmaterialindustrin. Utredningen ska ha fokus på de branscher som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.  Uppdraget omfattar också en internationell utblick och analyser ska göras om hur standarder samt krav på märkning och certifiering påverkar konkurrensen. Konkurrensverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast 21 december 2021.

  Mer information här

   

  Läs mer

Ta mig högst upp på sidan