Betong är hållbart

Betong är vår tids viktigaste byggmaterial, som gjort för att tänka långsiktigt. Det har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad, är en del av våra liv och behövs även i framtiden.

Läs mer om betong här.

Därför behöver vi betong

Medlemmar & Medlemskap

Fakta & Egenskaper

Färdplan klimatneutral betong

Vägledning klimatförbättrad betong

Aktuellt


Bli medlem

Att vara medlem i Svensk Betong ger många fördelar: betongindustrins gemensamma intressen kan framföras med större tyngd, fler medlemmar ger bredare kontaktnät och tillsammans kan vi hålla en hög aktivitetsnivå på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om medlemskap här.

Forum Betong

Missa inget i branschen!
Ett nätmagasin
för allt om betong
Utbildning

Pump-
utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som påbörjat din lärlingsutbildning för yrkesbevis, men utbildningen vänder sig också till dig som arbetat ett tag med betongpumpning och vill repetera dina kunskaper.

Läs mer om utbildningen här.

Utbildning

Att köra färsk betong

Som chaufför av färsk betong har du en viktig roll för att betongen levereras på ett säkert sätt och har samma kvalitet som när den lämnade betongfabriken. Utbildningen innehåller bl.a. kunskap om betongbilen, materialet betong, hur man hanterar den och hur man arbetar säkert.

Läs mer om utbildningen här.

Utbildning

Säkerhets-
ledarskap

Det är oerhört viktigt att förebygga och försöka förhindra olyckor, stora som små. Varje företag är enligt arbetsmiljölagen skyldigt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i vilket det ingår att ha kontroll på tillbud och olycksfall.

Läs mer om utbildningen här.

Vilka vi är

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Företag som genom forskning, konsultverksamhet och liknande inom branchen eller genom andra affärsmässiga förbindelser till medlemsföretag kan associeras till föreningen Svensk Betong.