Utbildningar

Datum
Kostnad
10 000 exkl moms för medlemmar
14 700 exkl moms för icke medlemmar
Kunskapskontroll
Ja och erhållande av kursintyg efter godkänd tentamen
För vem
Utbildningen är en del i lärlingsutbildningen för att få yrkesbevis som pumpmaskinist.

Information

Vid betongpumpning används stora maskiner och höga tryck, vilket innebär fler riskfyllda arbetsmoment. Utbildningen ger kunskap om hur betongpumpning ska utföras på ett säkert sätt. Utbildningen vänder sig till dig som påbörjat din lärlingsutbildning för yrkesbevis, men utbildningen vänder sig också till dig som arbetat ett tag med betongpumpning och vill repetera dina kunskaper.

Syftet med utbildningen är att ge pumpmaskinister nödvändig kunskap inom byggbranschen, säkerhet och materialkunskap. Den är en del i lärlingsutbildningen för att få yrkesbevis som pumpmaskinist och har inga förkunskapskrav.

 • Säkerhet: Känna till säkerhetsregler och ha arbetsmiljökompetens för att förebygga risken för skador för både egen del och för omgivningen.
 • Materialkunskap: Ha en grundläggande betongkunskap för säkerställande av att betongen vid pumpning håller kvaliteten vid överlämnande till kunden. 

Utbildningen ”Säkerhetsutbildning för pumpmaskinister” genomförs som en fysisk 2-dagarsutbildning med föreläsare samt en kompletterande del som genomförs via en webbutbildning. Upplägget med två dagar ger möjlighet till mer dialog, diskussion och grupparbeten. Även den praktiska delen med arbete vid pump har fått större utrymme i utbildningen.

Enligt kollektivavtal ska en pumpmaskinist ha yrkesbevis för att få pumpa betong för företag som är medlemmar i Byggföretagen. Yrkesbeviset utfärdas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) efter att man dels, genomgått godkänd utbildning för pumpmaskinister, dels i sin utbildningsbok har 4 200 timmars arbete som är registrerade av arbetsgivaren. 

Utbildningen är öppen för alla och omfattar således två delar. Utbildningen inleds med en förberedande webbutbildning som deltagarna får inloggning till 14 dagar före kursstart. Därefter genomförs under två dagar den föreläsarhandledda kursen med fokus på säkerhet vid betongpumpning. Förberedelse, körning, uppställning samt genomförande och avslut är områden som bl.a. ingår i kursplanen. Ett praktiskt prov genomförs och kursen avslutas med en tentamen. 
 
Praktisk info om utbildningen:

 • I kursmaterialet ingår utbildningsmaterial samt skriften "Säkerhetsmanual för betongpumpar". 
 • Kursen anordnas i Stockholmsområdet.
 • Minimiantal för genomförande är 6 deltagare. På förfrågan kan utbildningen genomföras med färre antal deltagare, men då till justerad kursavgift.
 • Anmälan är bindande

Anmälan
Anmäl intresse för nästa utbildning genom att maila karin.waden@svenskbetong.se

Innehåll

Utbildningen omfattar en webbaserad del samt en föreläsarledd kursdag.

Webbutbildningen innehåller:

 • Introduktion
 • Byggprocessen
 • Lagar och regler
 • Betongkunskap
 • Säker hantering av färsk betong
 • Betongpumpar
 • En arbetsdag
 • Ergonomi och hälsa

De föreläsarhandledda kursdagarna har fokus på:

 • Säkerhet vid betongpumpning
 • Förberedelse
 • Körning
 • Uppställning 
 • Genomförande och avslut
 • Tentamen och praktiskt prov

Övrigt

Enligt kollektivavtal ska en pumpmaskinist ha yrkesbevis för att få pumpa betong för företag som är medlemmar i Byggföretagen. Yrkesbeviset utfärdas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) efter att man genomgått godkänd utbildning för pumpmaskinister och i sin *utbildningsbok har, av arbetsgivaren registrerade, 4200 timmars arbete. Svensk Betong är utbildningsgivare och genomför utbildning för pumpmaskinister.

För att erhålla den digitala utbildningsboken via BYN och kursintyg från Svensk Betong, ska eleven vara godkänd på tentamen och ha utfört ett praktiskt prov under kontroll av kursledare, se bifogat utdrag ur Utbildningsplanen.

Instruktion för arbetsledare som ansvarar för ny deltagare där gemensamma arbetsgivaren är anknuten till BYN: 
Skriv ut underlaget ”Anmälan om lärlingsanställning” från BYNs hemsida. Där finns även lite annan information om att handleda lärlingar. Därefter fyller du och lärlingen i blanketten. När den är ifylld skickas den till BYNs kontor regionalt.

Regionkontoret slår upp listan över personer som gått pumpmaskinistutbildning, ser att Svensk Betong anmält att din medarbetare blivit godkänd på kurs ”Säkerhetsutbildning för pumpmaskinister” och skickar då uppgift om hur och var du ska gå in för att registrera timmar i den ”digitala boken”.