Rumsakustik

Luftljudsabsorptionen hos betong är mycket låg. I de flesta lokaler ställs dock krav på ljudabsorption, det är i praktiken endast i bostäder som möbleringen ger tillräcklig ljudabsorption. Val av absorbent och placering av dessa bör i många fall göras med hänsyn till betongens värmelagringsförmåga. I t ex kontor och skolor är det av stor betydelse för energianvändning och kostnader för installationer för värme och kyla.

Alla vanliga ljudabsorbenter är mer eller mindre värmeisolerande. Om värmeisolerande absorbenter helt täcker betongen kan dess värmelagringsförmåga inte utnyttjas. I kontor och skolor är det främst betongbjälklagen som lagrar värme. Ett antal möjliga lösningar finns på problemet att såväl tillfredställa en god akustisk miljö samtidigt som betongens värmelagringsförmåga tillvaratas.

  • Absorbenter placeras på väggar (lämpligt i kontor, skolor och mötesrum), figur 1.
  • Absorbenter pendlas från bjälklaget så att rumsluften via spalter mellan absorbenterna tillåts strömma mot betongbjälklagets yta (lämpligt i större kontorsrum), figur 2.
  • Absorbenterna som pendlas ned kan placeras i två nivåer så att hela innertakytan täcks (lämpligt i kontorslandskap och skolor), figur 3.
  • Absorbenter i form av bafflar så att rumsluften tillåts strömma mot bjälklagets yta, figur 4.

Exempel på absorbentplaceringar:

 

figur 7 10Fig.1

figur 7 11Fig.2

figur 7 12Fig.3 

figur 7 13Fig.4