Ljud

Avsnitt "Ljud" uppdaterades januari 2020

Ljudisolering i en byggnad bestäms av en mängd faktorer. De främsta är:

  • byggnadens stomsystem
  • mellanväggarnas konstruktion
  • mellanbjälklagets konstruktion
  • golvbeläggningen
  • fasadens utformning och utförande
  • rummens bredd, höjd och längd
  • typ av fönster/dörrar och tätning runt dessa
  • byggnadens djup och längd
  • överhörning via installationer

I detta avsnitt behandlas några av dessa faktorer för byggnader i betong. Vidare beskrivs översiktligt ljudkraven i Boverkets Byggregler, BBR. Avsikten är att i ett tidigt skede av projekteringen kunna välja stomsystem med hjälp av detta avsnitt.

Betong är ett tungt och styvt material med goda ljudegenskaper. En byggnad med betongstomme ger, i kombination med lämplig golvbeläggning goda förutsättningar för bostäder och lokaler med mycket hög ljudklass. Bjälklag av betongelement med stora spännvidder har ett gynnsamt förhållande mellan styvhet och massa, vilket ger förutsättningar för god ljudisolering vertikalt och horisontellt. Ljudisoleringen beror på typer av bjälklag, mellanväggar och ytterväggar samt på planlösning. Ljudisoleringen hos en byggnad med betongstomme kan med stor säkerhet beräknas med moderna beräkningsprogram.