Ytterligare fakta om den prefabricerade...

Naturgrus och bergkross
Vid tillverkning av betong används en viss mängd naturgrus. Naturgruset är en ändlig tillgång och det svenska samhället begränsar användningen genom återhållsamhet med täkttillstånd och uttag av naturgrusskatt. Betongbranschen ersätter i allt större utsträckning naturgruset med krossat bergmaterial och även inblandning av betongkross från betongprodukter kan användas.

Materialspill- och åtgång
Med en prefabricerad betongbyggnad är materialspillet från byggplatsproduktionen mindre än vid traditionella byggmetoder. Det avfall som skapas kan på ett bättre sätt hanteras och återvinnas i produktionen vid fabrik. Andra fördelar med prefabricerade tillverkningsmetoder är mer optimerade produkter som kräver en mindre mängd material och även bidrar till färre transporter av byggmaterial. 

Renare Luft
En relativt ny miljöinnovation är fotokatalytisk betong som innebär att ytan, då den utsätts för UV-ljus (t.ex. vanligt solljus), bryter ner kväveoxider, NOx som finns i luften [6]. Kväveoxider är ofta ett stort problem i bebyggda och trafikerade områden. Den fotokatalytiska betongen bryter också ner smuts till ofarliga ämnen och den blir dessutom enklare att hålla ren och snygg. Tillverkningstekniskt lämpar sig elementtillverkning väl för att applicera det skikt som ger betongen dess fotokatalytiska egenskaper.

 StrngbetongBiltema17