Statik

Avnsittet reviderat våren 2017

Kapitlet Statik innehåller förslag på tvärsnittsdimensioner för användande i systemhandlingsskedet. Den slutgiltiga dimensioneringen och framtagandet av produktionshandlingar utförs av betongelementleverantören. Den slutgiltiga dimensioneringen omfattar framförallt detaljberäkning av armeringsmängderna, vilken oftast utförs av betongelement leverantören. Vid normala lastfall ska valda tvärsnittsdimensioner sällan behöva ändras. I www.betongelement.no/betongbok/default.asp beskrivs mer detaljerat hur vissa specialfall kan beräknas, alternativt kontaktas en betongelementleverantör. 

Dimensioneringsförslagen i detta kapitel är beräknade i enligt tillämpliga Eurokod.

Eurokoden utges i Sverige av SIS och totalt omfattar dessa flera tusen sidor. I Eurokoden tillåts vissa nationella val och dessa val som tar över motsvarande text, ekvationer, koefficientvärden mm i Eurokoden finns sammanställda i ett dokument benämnt EKS (Europeiska Konstruktions Standarder) för respektive land. I Sverige ges detta dokument ut av Boverket.


Exempel på nationella val som Sverige gjort gäller bl. a. värdena på snölaster. Vidare bestämmer varje land själv säkerhetsnivån, exempelvis vad gäller krav på brandmotstånd för bärande konstruktioner.

Svea torn 1 090webb