Klimatförbättrad betong

Vägledning klimatförbättrad betong

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt att kraftigt reducera betongens klimatpåverkan för olika konstruktioner. 

Ökad användning av klimatförbättrad betong är en viktig del i arbetet. För att främja omställningen och gå från ord till handling har Svensk Betong tillsammans med våra medlemsföretag tagit fram Vägledning Klimatförbättrad betong. Den första utgåvan publicerades 2019. 2022 publicerades en uppdaterad version Vägledning Klimatförbättrad Betong Utgåva 2. 

Arbetet att klimatoptimera en betongbyggnad handlar om teknik, men minst lika mycket om processer. Att nyttja betongens egenskaper på ett optimalt sätt genom insatser för att välja en resurseffektiv konstruktion, undvika överhållfasthet genom att använda rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra de valda betongsorterna. Aktiv samverkan mellan de olika aktörerna i värdekedjan är en avgörande framgångsfaktor. 

Vägledning Klimatförbättrad Betong Utgåva 2