Balkonger

balkonger
 

Till balkonger hör följande typer av element:

  • Balkongplattor
  • Skärmar och konsoler
  • Fronter

Det finns goda möjligheter att undvika köldbryggor med balkongplattor av betongelement. Det kan göras genom att lägga upp balkongplattan på ett sandwichelements ytterskiva av betong i kombination med staginfästning i sandwichelementets innerskiva alternativt med pelare i plattans framkant. En annan lösning är att spänna in balkongplattan i bjälklaget och använda värmeisolerande armeringsbox.

balkongplatta