Värmeisolering

Vid användning av t ex sandwichelement placeras värmeisoleringen i sin helhet utanför bjälklagskant och anslutande innerväggar. Se figur 3.2. Jämfört med lätta utfackningsväggar undviks köldbryggor vid dessa kanter som annars avsevärt försämrar väggens resulterande U-värde. Av ljudskäl måste nämligen lätta ytterväggar placeras innanför bjälklagskant och anslutande vägg. Där uppstår då köldbryggor med sin tunnare isolering. (7)

Balkonger kan anslutas t ex med en värmeisolerande armeringsbox. De kan också läggas upp på sandwichelementets ytterskiva och fästas med snedstag i väggelementet eller läggas upp på pelare närmare ytterkant.

Montagedetalj Figur3 2 Byggamedprefab

Celsing 002 Ioana Marinescustart.webb