Platta på mark

Platta på mark är en av våra vanligaste – och säkraste – grundkonstruktioner. Förutsatt att jobbet är utfört på rätt sätt ger den en god fuktsäkerhet. A och O är att plattan isoleras och att marken under plattan dräneras.

-