Plattbärlag

Plattbärlag är en förtillverkad kvarsittande betongform som levereras färdiga till bygget där de lyfts på plats och därefter gjuts på med färsk betong. Användning av plattbärlag är en enkel och väl utvecklad metod att bygga platsgjutet. Med metoden utnyttjas ny modern teknologi för att skapa ett resurssnålt och effektivt byggande:

Tillverkningen av plattbärlaget sker inomhus i en industriell kvalitetsstyrd process. I plattbärlaget är underkantsarmeringen ingjuten och genomföringar gjorda enligt konstruktörens ritning. Elementens undersida gjuts mot en slät form så att man får en fin praktiskt taget porfri yta som inte kräver efterarbeten. Översidan, som ska gjutas på med betong på bygget, är räfflat för att skapa god vidhäftning mot pågjutningen.
Plattbärlagen finns ofta i standardbredder men konstrueras och anpassas efter respektive objekts unika förutsättningar.

-Montage
Montage sker enligt montageanvisningar och montageplaner. Montaget sker mycket snabbt och effektivt. Två man kan montera 300-340m2 (ett billass) på 2 timmar.

Montaget av innerväggar underlättas genom att deras läge är utritade på plattbärlagens undersida. Detta görs genom att man före gjutning plottar direkt på formbordet med en specialfärg, som sedan efter avformning och härdning sitter kvar på undersidan av plattbärlagen.
Innan pågjutning kompletteras elementen med ett smalt armeringsnät över skarv samt överkantsarmering enligt ritning, läs mer under rubriken Armering.

Pågjutning
Pågjutning sker som en normal bjälklagsgjutning, se betongutförande. Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. Läs mer om detta i avsnittet Säkerhetsstämpning.

Avlastning
En upprättad formrivningsplan anger rivningsordning och hur stommen lastas på när den nygjutna betongen nått erforderlig hållfasthet. Betongens hållfasthetstillväxt beror på ett antal faktorer, tex temperatur, formmaterial, täckning mm. och till hjälp finns beräkningsprogram för bl a formrivningstid. Det finns idag lång erfarenhet av beräkningsprogram och utförda jämförelser och utvärderingar visar god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden.