Hållbart byggande

Ur ett hållbarhetsperspektiv är betong ett mycket bra byggmaterial. Hållbarhet handlar om att väga samman miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Materialvalet i en husstomme påverkar en byggnad på många sätt, tex inomhusklimat, brand, ljud och fukt. Betong uppfyller högt ställda krav på alla de punkterna. När det gäller energieffektivitet är betongens värmelagrande förmåga helt unik. Förklaringen är ganska enkel: betong är ett tungt, värmetrögt material som kan lagra både värme och kyla och genom att utnyttja den egenskapen kan man uppnå betydande besparingar när det gäller energi. I kombination med ett tätt klimatskal kan luftläckage minimeras vilket gör att byggnader kan göras mycket energieffektiva. Det är också anledningen till att man många gånger väljer betong som stommaterial i hus med mycket höga krav på energieffektivitet.

Betong har dessutom mycket lång livslängd, minst 100 år utan att funktionen förändras - och dessutom så gott som underhållsfritt. Andra fördelar med betong är att den tål fukt och den möglar inte, vilket är särskilt viktigt i badrum, fasader och när läckage och vattenskador uppstår. Väggar och bjälklag i betong isolerar också effektivt mot störande ljud, även vid låga frekvenser.Betong är också ett säkert material ur brandsynpunkt - betong brinner inte.

Ftterwebb