Ljudisolering mot trafik och andra yttre ljudkällor

Ljudnivån i ett rum som orsakas av trafikbuller eller andra yttre ljudkällor bestäms av ljudisoleringen i yttervägg, fönster och eventuella uteluftsdon.

Krav i BBR 
Ljudisoleringen i yttevägg, fönster och eventuella uteluftsdon ska dimensioneras utifrån fastställda ljudnivåer utomhus, så att följande A-vägda ekvivalenta (tidsutjämnande) och maximala ljudnivåer enligt tabellen nedan inte överskrids inomhus.

Tabell 3 Högsta ljudnivå i utrymmen för sömn- och vila samt daglig samvaro i bostaden, dB(A), på grund av trafikbuller etc
Ljudklass Ekvivalentnivå Maximalnivå
C 30 45
B 26 41
A 22 37


starka 0039 copy

Normalt dimensionerar man för årsmedelförhållanden, t.ex för trafikintensitet, driftsförhållanden för industriell verksamhet m.m. Vid mätning ska de aktuella förhållandena bestämmas, t.ex genom att räkna antal passerande fordon, och en justering av mätvärdet görs så att ljudnivåerna motsvarar årsmedelförhållandena. En justering görs även för inverkan av möblering, om mätningen görs i ett tomt utrymme (normalt före inflyttning).