Montering

Vid en betongelemententreprenad upprättas en monteringsplan som ska innehålla tillvägagångssättet vid monteringen t ex arbetsmetoder och säkerställning av stabilitet. Montering av element sker vanligen direkt i monteringsordning från lastbil till byggnad utan mellanlagring. I vissa fall och om förutsättningarna så medger kan det vara fördelaktigt med ett mindre mellanlager på byggplatsen.

Vid flervåningsbyggnader kan det vara fördelaktigt att använda stationära kranar. Mobila kranar är annars det vanligaste alternativet. Kranarnas kapacitet, deras utligg, underlagets bärighet är frågor som är viktiga.

Tidigt i byggprocessen behöver vägar och uppställningsplatser planeras för mobila kranar. Det kan vara fördelaktigt att montera inifrån en byggnad. Då är det med hänsyn till mobilkranars axeltryck av betydelse att avgöra om betonggolvet ska gjutas före eller efter monteringen. Sedan 1999 finns ett system för certifiering av arbetsledare som leder montering av betongelement. Kurser anordnas för certifieringen av Montagesektionen i Svensk Betong.

montering 1

montering 2