Småhus

Småhus kan mycket väl byggas i betong. En betongstomme ger huset en tung stomme med många fördelar:

  • Jämnare inomhusklimat
  • Lägre effektbehov
  • Mindre uppvärmningskostnad
  • Bättre ljudisolering
  • Brandsäkerhet - betong brinner inte
  • Fuktsäkert  - betong möglar inte