Hallbyggnader

Hallbyggnader utförs av pelare/balkstommar och vägg- och takelement, varvid väggelementen är av stående eller liggande sandwichkonstruktion och takelementen av t ex TT-plattor. Pelare/balkstommar med andra material som vägg och tak förekommer också.

image022295pximage023295px

image024295pximage025295px