Dimensionering av inspända balkonger

Tabell 9z Rekommenderad balkonghöjd i framkant och bakkant på inspända balkonger med räcke
Balkongdjup m Höjd i framkant mm Höjd i bakkant exkl.hålkäl mm
1,5 140 160
2,4 160 180
2,7 200 230

 
Höjdmåtten gäller för balkong med räcke. Inglasningar kan minska balkongdjupet.


Om balkongdjupet är mer än 2,7 m behöver de ha pelare i framkant.