Tabeller för betongelementkonstruktioner

I tabellerna nedan ges exempel på brandteknisk klass för olika betongkonstruktioner baserade på beräknade och tabellerade värden enligt Eurokod 2 (EN 1992-1-2). I vissa fall anges olika värden för olika lastutnyttjande (µfi) vid lastfallet brand. De tabellerade värdena kan bedömas ge resultat på säkra sidan. Beträffande mer detaljerade förutsättningar samt för andra konstruktioner och tillämpningar hänvisas till Eurokod 2. Där finns också temperaturprofiler redovisade för plattor, balkar och pelare med vars hjälp en noggrannare brandteknisk dimensionering kan göras baserad uppkomna temperaturer i betongtvärsnitt och armering vid brand.

Tabellernas värden är i överensstämmelse med Eurokod 2, och är återgivna ur SS-EN 1992-1-2 med tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se Mer detaljerade förutsättningar och andra konstruktioner finns i Eurokod 2.

Tabell 10.3 Minsta tvärsnittsmått och centrumavstånd för fritt upplagda plattor av armerad och spännarmerad betong som bär i en eller två riktningar
Standard-brandmotstånd Minsta tvärsnittsmått (mm)
  Plattjocklek
hs(mm)
Centrumavstånd a
En riktning Två riktningar
ly/lx≤1,5 1,5< ly/lx≤2
1 2 3 4 5
REI30 60 10* 10* 10*
REI60 80 20 10* 15*
REI90 100 30 15* 20
REI120 120 40 20 25
REI180 150 55 30 40
REI240 175 65 40 50

lx och ly är längderna för en platta som bär i två riktningar där ly är den längsta spännvidden.

För spännarmerade plattor bör ökningen av centrumavståndet enligt Eurokod 2 beaktas.

Centrumavståndet a i kolumn 4 och 5 gäller för fyrsidigt upplagda plattor. I andra fall ska de beaktas som enkel-spända plattor.

* Normalt är täckskiktskraven enligt EKS styrande.

 

Tabell 10.4 Minsta tvärsnittsmått och centrumavstånd för bärande betongväggar

Standardbrandmotstånd

Minsta tvärsnittsmått, mm
Väggtjocklek/centrumavstånd för
  µfi = 0,35 µfi = 0,7
Vägg exponerad på en sida Vägg exponerad på två sidor Vägg exponerad på en sida Vägg exponerad på två sidor
1 2 3 4 5
REI30 100/10* 120/10* 120/10* 120/10*
REI60 110/10* 120/10* 130/10* 140/10*
REI90 120/20* 140/10* 140/25 170/25
REI120 150/25 160/25 160/35 220/35
REI180 180/40 200/45 210/50 270/55
REI240 230/55 250/55 270/60 350/60

* Normalt är täckskiktskraven enligt EKS styrande.

ANM. För definition av µfi seLastutnyttjandegrad.

 

Tabell 10.5 Minsta tvärsnittsmått och centrumavstånd för fritt upplagda balkar av slakarmerad och spännarmerad betong
Standard-brand-motstånd Minsta tvärsnittsmått (mm)
  Möjliga kombinationer av a och bmin där a är medelcentrumavståndet och bmin är balkbredden Livtjocklek bw
Klass WA Klass WB Klass WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R30

bmin = 80
= 25
120
20
160
15*
200
15*
80

80

80

R60

bmin = 120
= 40
160
35
200
30
300
25
100

80

100

R90

bmin = 150
= 55
200
45
300
40
400
35
110

100

100

R120

bmin = 200
= 65
240
60
300
55
500
50
130

120

120

R180

bmin = 240
= 80
300
70
400
65
600
60
150

150

140

R240

bmin = 280
= 90
350
80
500
75
700
70
170

170

160

asd+ 10 mm (se anmärkning nedan)

För förspända balkar bör ökningen av centrumavståndet enligt Eurokod 2 beaktas.

asd är centrumavståndet till balkens sida för hörnstänger (eller linor eller trådar) i balkar med bara ett lager armering. För värden på bmin högre än de som anges i kolumn 4 krävs ingen ökning av asd

* Normalt är täckskiktskraven enligt EKS styrande.

 

För frågor gällande brand och pelare vänligen kontakta prefab leverantör.