Formsättning isolering armering

Formsättning och isolering
När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Åtgärder måste vidtas så att vatten leds bort.
Jordmassor där man planerar att gjuta schaktas bort och ersättas med grus eller makadam, så att vattnet lätt kan rinna undan. Grus ska även finnas utanför själva grunden och marken runt omkring ska luta utåt. Regnvatten ska inte kunna rinna mot grunden. Även om den isolering som läggs under plattan tål en del vatten är det önskvärt att så lite vatten som möjligt når fram. En väl dränerad grund skyddar huset mot fukt, rötangrepp och mögel - en billig investering i förhållande till de fuktproblem som annars kan uppstå.

Isolering
Det vanligaste sättet att isolera grunden är att lägga cellplastisolering under plattan vilket också är fördelaktigt om man har golvvärme. Oftast används 30 cm isolering. Även kanterna runt om isoleras.  Isoleringen skyddar inte bara från värmeförluster utan även från fukt. Mer info om betong och fukt finns här (länk).

Armering
All betong bör armeras - ju kraftigare betong desto kraftigare armering. Man kan också gjuta plattan med fiberbetong där man blandat in en stålfiber i den färska betongen. Med fiberbetong får man en gynnsam sprickfördelning i plattan och samtidigt en enkel gjutning utan nätarmering. Rådfråga gärna betongleverantören. Exempel på lösningar finns också på flera av betongleverantörernas hemsidor.

-