Industrialisering och kvalitet

Studier har visat att upp till en tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen är slöseri. Genom att industrialisera processen blir den mer effektiv och resurserna kan istället läggas på nytta för brukarna, t ex lägre kostnader, bättre estetik och funktion. Förtillverkning är ett effektivt sätt att industrialisera en process. Man flyttar produktionen från en provisoriskt etablerad byggplats till fast industri med standardiserade arbetsmoment. Samtidigt uppnås skalfördelar genom att flera byggprojekt samproduceras i fabrik. På byggplatsen ersätts en stor del av produktionen med montering. Därigenom förbättras arbetsmiljön med färre olycktillbud, och byggplatsen blir mindre beroende av väder och årstid. Nyttan med att använda förtillverkade komponenter och system är att produktiviteten (t ex kvm/arbetstid) på byggplatsen ökar och att byggtiderna förkortas rejält. Därmed minskar behovet av arbetskraft och byggprojektets omkostnader sänks.

img1 295px img2 295px
img3 600px