Efterspänd armering

Fördelar med efterspänd armering
Stora spännvidder och färre antal pelare. Minskad tjocklek på bjälklag och balkar, dvs minskad betongvolym. Små och kontrollerade nedböjningar, också vid tunna plattor. Vattentäthet utan särskilt tätskikt. Ökad genomstansningskapacitet innebär enklare formsättning och armering, då kapitäl eller skjuvarmering oftast inte behövs.

Bjälklagstypen Pelardäck
Den kanske mest populära formen av efterspänt bjälklag. Armeras med spännkablar i båda riktningarna. Lämpar sig bäst vid belastningar på 2-5 kN/m² och vid kvadratisk eller rektangulär pelarmodul. "Mest ekonomisk spännvidd: 7-11 meter."

Bjälklagstypen Platta/balk
Utförs oftast med en tunn platta mellan massiva balkar med rektangulärt tvärsnitt. För en belastning på 2-5 kN/m² och 16 m spännvidd, varierar balkbredden mellan 800-1200 mm. "Mest ekonomisk spännvidd: Balk 16-20 meter, platta 6-10 meter."

Genomstansning
Efterspänd armering har mycket gynnsam effekt på genomstansningen. Till följd av den tryckkraft som tillförs betongen över pelarna, kan kapaciteten öka med upp till 50 %. Kapitäl och andra förstärkningsåtgärder är mycket sällsynta i bjälklag med efterspänd armering.

-