Utbildningar

Datum
Valfritt
Kostnad
Gratis för medlemmar
Plats
Webbutbildning
Tidsåtgång
Cirka 1 timme
Kunskapskontroll
Deltagaren kan själv ta fram registerutdrag efter godkänd utbildning

Information

Som chaufför av färsk betong har du en viktig roll för att betongen levereras på ett säkert sätt och har samma kvalitet som när den lämnade betongfabriken. Utbildningen innehåller bl.a. kunskap om betongbilen, materialet betong, hur man hanterar den och hur man arbetar säkert. 

Syftet är att ge chaufförerna nödvändig kunskap inom säkerhet och materialkunskap: 

  • Säkerhet: Känna till säkerhetsregler och ha arbetsmiljökompetens för att förebygga risken för skador för både egen del och för omgivningen. 
  • Materialkunskap: Ha en grundläggande betongkunskap för säkerställande av att betongen vid lastning, lossning och transport hanteras så att kvaliteten vid överlämnandet till kunden är den rätta.  

Utbildningens innehåll: 

  • Introduktion 
  • Om betong 
  • Att hantera färsk betong 
  • Betongbilen 
  • Arbetsdagen 
  • Kunskapsprov 

För att få gå utbildningen ska deltagaren uppfylla de krav på körkortsbehörighet och påbyggnadskurser som myndigheter och avtal ställer på förare av betongbil och vid arbete på väg.