Klimatförbättrad betong

Datum
Valfritt
Kostnad
Kostnadsfri för alla
Plats
Webbutbildning
Tidsåtgång
60-90 minuter
För vem
Öppen för alla

Information

Den svenska betongbranschen har som vision att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 – och det ska finnas klimatneutral betong på marknaden är 2030. Det här är en stor omställning som kräver insatser och arbete av alla oss som arbetar med betong. I den här utbildningen kommer du att få veta mer om betongbranschens arbete för att minska koldioxidutsläppen – bland annat genom ökad användning av klimatförbättrad betong. 

Utbildningen har som övergripande mål att deltagare efter utbildningen ska ha en grundläggande kunskapsbas så att de känner den trygghet som krävs för att kunna ta dialog och driva frågorna kring klimatomställning med andra aktörer i hela värdekedjan. 

Syftet med utbildningen är att: 

  • Skapa förutsättningar för ökad efterfrågan och användning av klimatförbättrad betong 
  • Öka acceptansen för nya, hållbara lösningar och förändrade arbetssätt 
  • Stödja dialogen med aktörer i värdekedjan som kan påverka klimatomställningen 
  • Gå från ord till handling, genom ökad trygghet och kompetens 

Utbildningen är grundläggande, kräver inga förkunskaper och ger en bra kunskapsbas för alla som är intresserade av att lära sig mera om Klimatförbättrade betong och dess möjligheter och vad som kan göras redan idag. 

Innehåll 

Utbildningen byggs upp av blandade presentationsformer. En film introducerar det övergripande sammanhanget och en animerad film förklarar betongens klimatpåverkan. Faktasidor blandas med intervjuer med personer från branschen som bidrar med kunskap utifrån sina erfarenheter av klimat-förbättrad betong. I slutet av utbildningen visar fem referensprojekt med fakta och intervjuer vad vi i praktiken kan göra redan idag.