Kollektiva och individuella fallskydd

Datum
Valfritt
Kostnad
Kostnadsfri för medlemmar
Plats
Webbutbildning
Anmälan
Logga in för att anmäla dig
Tidsåtgång
30 minuter
Kunskapskontroll
Deltagaren kan själv ta fram registerutdrag efter godkänd utbildning
För vem
Medarbetare på medlemsföretag

Information

Att arbeta på höjd kan vara farligt. Det är därför viktigt att alla som arbetar på hög höjd har kunskap om riskerna – och hur de kan åtgärdas genom användning av rätt fallskydd, på rätt sätt. Utbildningen är även en del i webbutbildningen "Säker montering av betong-och stålelement". 

Syftet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ha kunskap om riskerna med arbete på höjd och hur de kan åtgärdas genom användning av rätt fallskydd, på rätt sätt. 

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom våra medlemsföretag, som på något sätt deltar i monteringsarbete t.ex. montagearbetare och arbetsledare, men även konstruktörer. 

I den här utbildningen kommer du att få lära om olika typer av fallskydd och hur de ska användas. Du kommer också att få en inblick i vad andra yrkesgrupper – till exempel projektörer och chefer – har för ansvar för säkerheten och arbetsmiljön. 

  • Introduktion 
  • Kollektivt fallskydd 
  • Personligt fallskydd 

Webbutbildningen behöver kompletteras med specifika instruktioner och en praktisk övning med de personliga fallskydd som används av respektive företag.