Säkerhetsutbildning montering av betong och stålelement

Datum
Valfritt
Kostnad
Kostnadsfri för medlemmar
Plats
Webbutbildning
Anmälan
Logga in för att anmäla dig
Tidsåtgång
60 minuter
Kunskapskontroll
Deltagaren kan själv ta fram registerutdrag efter godkänd utbildning
För vem
Medarbetare på medlemsföretag

Information

Vid montering av betong-och stålelement finns flera riskfyllda arbetsmoment. I den här utbildningen kommer du att få kunskap om vad du och dina kollegor behöver göra för att utföra arbetet på ett säkert sätt och förhindra att olyckor inträffar. 

Utbildningen har inga krav på förkunskaper och riktar sig till alla medarbetare inom våra medlemsföretag som på något sätt deltar i monteringsarbete t.ex. montagearbetare och arbetsledare, men även till konstruktörer. 

Syftet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs på ett säkert sätt ska kunna montera betong- och stålelement samt ha förståelse för risker och hur de undviks. 

Innehåll 

Att åskådliggöra de risker som föreligger vid monteringsarbete och att exemplifiera, diskutera och redovisa metoder för att minska dessa risker. 

  • Introduktion 
  • Att skapa en bra arbetsmiljö 
  • Arbetsberedning och riskanalys 
  • Fallskydd 
  • Hantering och montering 
  • Första hjälpen och krisstöd 
  • Ergonomi och hälsa 

Övrigt 

"Kollektiva och individuella fallskydd”, (skyddsräcken, nät, personligt fallskydd), ingår som en separat del i utbildningen och krävs för att få ett intyg. 

Observera att ”Säkra lyft” ingår inte i utbildningen. Den personal som utför lyft behöver genomföra en separat utbildning i ”Säkra lyft”.