Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Hösten 2022 publicerade Svensk Betong en uppdaterad konsekvensanalys om den pågående cementkrisen. Krisen uppstod den 6 juli 2021 då Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan om ett nytt långsiktigt tillstånd för att få fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland efter 31 oktober 2021.

Läs mer: Cementkrisen är inte över - uppdaterad konsekvensanalys och pressmeddelandet

Cementkrisen briserade den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. I december 2017 ansökte Cementa om nytt tillstånd. Den 17 januari 2020 fick Cementa tillståndet beviljat av Mark- och miljödomstolen. Domen innebar att domstolen gav Cementa ett tillstånd som gällde i tjugo år. Men den domen undanröjdes av Mark- och miljööverdomstolen beslut. 

För att undvika akut cementbrist hösten 2021 röstade riksdagen den 29 september 2021 igenom en särskild lag som gjorde det möjligt för regeringen att besluta om ett tillfälligt tidsbegränsat tillstånd till den 31 decmeber 2022 för att möjliggöra för Cementa att bryta ur kvarvarande kalksten från tidigare tillståndet  (motsvarande 8 månaders brytning).

Rgeringens beslut om tillstånd till 31 december 2022 överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av flera miljöorganisationer, där det också begärdes inhibering av beslutet.  Domstolen meddelade den 15 februari att de avslår begäran om inhibering.Avseende överklagandena så beslutade domstolen den 7 december att regeringens beslut står fast.  

Cementa AB fick den 13 december 2022 ja från Mark- och miljödomstolen att fortsätta bryta kalksten i Slite i ytterligare 4 år. Domen har inte överklagats och vann i början av januari 2023 laga kraft. Den akuta risken för cementbrist är därmed tillfälligt över. Cementa AB arbetar nu med en ansökan om ett långsiktigt tillstånd (längre än 20 år) att bryta kalksten i Slite på Gotland, ansökan lämnas preliminärt in efter sommaren. Ett långsiktigt tillstånd är en förutsättning för fortsatt  tillverka cement i Slite över tid samt att genomföra satsningen på CCS för att fånga in koldioxid och tillverka klimatneutral cement från 2030. 

För att säkerställa materialtillgången av betong för att möjliggöra samhällsutveckling, klimatomställning och samhällsskydd behövs långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning i Sverige. Möjligheterna till import av cement är starkt begränsade och tar flera år att få på plats om ens möjligt. Vilket framgår av vår konsekvensanalys inlämnad till regeringen i juli 2021, våra uppdaterade analyser under 2022 samt som också bekräftats av regeringens egna analyser och utredningar.

 

Här nedan finner ni information kring cementkrisen indelat olika kategorier. Händelser i kronologisk ordning är den ursprungliga sidan. Övriga rutor är indelat efter område.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ta mig högst upp på sidan