Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Cementbrist riskerar att leda till omfattande byggstopp

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp. 

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Inom överskådlig tid är det inte möjligt att ersätta Slites produktion med import, det handlar om mer än 2 miljoner ton cement. Den konsekvensanalys som Svensk Betong tillsammans med flera andra branschorganisationer lämnat in till regeringen visar att redan i november finns risk för byggstopp i hela Sverige. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad och upp mot 400 000 jobb hotas.

 

På denna sida samlas information och fakta som är till hjälp för er medlemsföretag och övriga aktörer som berörs av situationen. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med aktuell information. OBS! vi kommer inte på denna sida samla alla artiklar, pressklipp m.m.

 

2 augusti

Mötet med näringsministern som var inplanerat till 3/8 är framflyttat till 4/8 istället.

 

30 juli

Cementa har tagit fram frågor&svar angående cementproduktionen i Slite och frågor om grundvatten som finns upplagt på deras hemsida. Länk finns här.

 

Som står under 29 juli så kommer det en del frågor kopplat till Cementas ansökan och underlaget gällande grundvattenfrågan. Som tipsades om nedan så läs gärna överklagan till Högsta domstolen där det finns information om ansökan, underlag och process. Länk finns nedan under 29 juli. Det som kan konstateras är att mark- och miljödomstolen fann underlaget tillräckligt och de beviljade i januari 2020 tillstånd för fortsatt kalkbrytning. Det tekniska rådet i domstolen var då hydrogeolog. I nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, avvisade efter lång tid ansökan då man ansåg att det fanns brister i underlaget. Dock specificerade inte domstolen vilka brister som de menar finns. I denna instans var domstolens tekniska råd istället en biolog.

 

De senaste dagarna har det också kommit rapporter från åkerinäringen att man ser stor risk för konsekvenser och varsel om det inte blir en lösning på cementkrisen. Mer information finns bl.a. här.

 

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård och Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd har intervjuads av SvDs podd Ledarredaktionen. Poddavsnittet hittar ni här.

 

 

29 juli 

Kommer en del frågor angående Cementas ansökan som avvisades av mark- och miljööverdomstolen och påståenden om eventuella brister i ansökan. Läs gärna Cementas överklagan till HD, i det dokumentet ges information och beskrivning av ärendet och dess hantering. Dokumentet finns här.

 

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård med flera intervjuas i SvD angående risk för påverkan på klimatomställningen med anledning av cementkrisen. Artikeln hittar ni här.

 

SvD rapporterar att på dagens frågestund med regeringen efter regeringssammanträdet kommenterade medverkande statsråd cementkrisen och påtalade vikten av snabb lösning. Bra att regeringen är tydliga med att det brådskar och nu är våra förväntningarna höga på att de återkommer med förslag på lösning och tidlpan senast vid vårt uppföljningsmöte med näringsministern 3/8. Artikleln i SvD hittar ni här.

 

27 juli

Svensk Betong har tillsammans med de andra organisationerna arbetat vidare med att trycka på för snabba åtgärder från politiken för att föhindra byggkris i höst. Under eftermiddagen kom inbjudan till ett uppföljningsmöte med näringsministern den 3/8. Förväntningarna på mötet är mycket höga där vi ser att politiken måste presentera konkreta förslag för vägen framåt. 

Mycket i media med rapporter hur olika industrier riskerar att påverkas direkt och indirekt. Samt att flera politiker lyfter frågeställningen och det har kommit in begäran om att Riksdagens näringsutskott ska sammankallas för ett extra möte med näringsministern.

 

24 juli

Gruvnäringen kommer drabbas hårt om det blir cementbrist i höst. I en artikel idag i Dagens Industri rapporterar LKAB att det rör sig om produktionsbortfall på 50-80 % redan i höst. Artikeln finns här.

 

23 juli

Igår lämnade Cementa AB in överklagan till Högsta domstolen. Mer information om överklagan finns att läsa här.

Överklagan i sig är inte det som kommer lösa situationen på kort sikt, tiden är för knapp för det. Som informerats om i tidigare inlägg pågår parallellt arbete med att hitta en lösning för att kunna undvika byggkris och varsel i höst. Regeringen behöver här arbeta skyndsamt, annars kommer varsel att börja komma inom kort.

 

22 juli

Rapport från möte med näringsminister Ibrahim Baylan

Idag kl 13 träffade Svensk Betong, Byggföretagen, Svemin, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, Byggnads och IF Metall näringsminister Ibrahim Baylan. Mötet gav både och. Vi organisationer presenterade vår konsekvensanalys och tryckte på det akuta läget som nu råder. Ministern klargjorde att han förstod allvaret och tidsaspekten. Samtidigt ville han idagsläget inte berätta nåt om vilka alternativ som nu jobbas med. En arbetsgrupp inom regeringskansliet där flera departement ingår arbetar nu med att se vilka lösningar som finns. Samtidigt finns en pågående rättsprocess och den får regeringen inte lägga sig i. Vi efterlyste en tidplan för när lösning kan presenteras men det kunde näringsministern inte ge idagsläget. Det hade vi velat ha då det närmar sig varsel inom kort. Ibrahim Baylan utlovade tät kontakt med regeringskansliet och oss organisationer men ville inte idag bestämma tid för nytt uppföljningsmöte. Vi organisationer kommer fortsatta ligga på för att så snart det går få till en lösning så att en byggkris kan undvikas i höst samt uppföljning från regeringen. Men tiden är knapp nu. 

Här finns en intervju med Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård i Tidskriften Betong om mötet med näringsministern.

 

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård intervjuad i dagens Ekonomiekot kl 18 (ca 1,5 minut in i programmet). Programmet finns här

 

 

20 juli

Tidskriften Betong har intervjuat Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård inför mötet med näringsminister Ibrahim Baylan på torsdag. Artikeln finns här.

 

18 juli

SVT Rapport har nyhet om risken med cementkris och risk för byggkaos i höst, intervuer med Byggföretagen, Cementa och Näringsministern (ca 11 min in i programmet). Länk finns här.

 

16 juli
Många frågor om vilka alternativ som finns som lösning på den uppkomna situationen. Svaret är att i dagsläget finns ingen information att delge hur en tänkt lösning kan se ut. Det är en process som pågår. Svensk Betong tillsammans med Byggföretagen, Industriarbetsgivarna och de andra organisationerna driver på politiken att det nu är kritiskt att så snabbt det bara gå få fram vad det är för alternativ som finns, om de finns och hur tiden ser ut. Detta eftersom utifrån den enda kända information som finns idag är att cementproduktionen stoppas i Slite den sista oktober. Då måste företagen agera på det, vilket innebär förberedelser för varsel som kommer direkt efter semestern.

I nästa vecka kommer Svensk Betong tillsammans med övriga branschorganisationer som lämnat in konsekvensanalysen till regeringen ha ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan. Våra förväntningar är höga på att regeringen senast på mötet presenterar vilka realistiska alternativ som finns och tidsaspekten för dessa. 

Läs Tidskriften Betongs intervju med Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård: Inom överskådlig tid är det inte möjligt att ersätta cementproduktionen i Slite med import

Frågor och svar import cement14 juli
Svensk Betong pressmeddelande Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

Näringsminister Ibrahim Baylan bekräftar för TT att han tagit del av Byggföretagens konsekvensanalys och att han avser att bjuda in undertecknade till ett möte på näringsdepartementet vecka 29 https://www.svd.se/byggbranschen-varnar-for-cementkris 

Inlämnad samlad konsekvensanalys till regeringen
Svensk Betongs konsekvensanalys

12 juli
Svensk Betongs VD intervjuas i Dagens Industri: Byggstopp och varsel hotar när Cementafabrikens produktion stoppas

8 juli
Media börjar uppmärksamma problematiken om Slitefabriken stängs.

Artikel i SvD Cementbrist kan försena Slussen

7 juli
En grupp inom Svenskt Näringsliv med direkt berörda branscher av Slitedomen har bildats för att snabbt ta fram en konsekvensanalys att lämna in till regeringen. Redan nu ses risk för mycket allvarliga konsekvenser.

Inom Svensk Betong är detta på högsta prioritet och vår verksamhet ställs nu om helt med fokus på detta.

6 juli
Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Läs domen här 

Cementas pressmeddelande: Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag

Svensk Betong pressmeddelande: Oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

Här hittar ni information från Cementa om domen och täktansökan

 

 

Ta mig högst upp på sidan