Dimensionering av TT-plattor

Exempel på TT-plattor finns i produktredovisning-däckelement.

Figur 9u Takbjälklag utan pågjutning
Element Spännvidd m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
TT/F 240/40  13,5  13  12,5
TT/F 240/50  19  18  18
STT/F 240/70  24  24  24
STT/F 240/75  28  28  28
STT/F 240/88  34  33  32


Tabell 9v Mellanbjälklag inklusive 60 mm pågjutning
Element Spännvidd m
Kontorslast Parkeringshus Industri
(6 kN/m2)
Industri
(10 kN/m2)
TT/F 240/20  8,5  7,5  6  -
TT/F 240/30  11,5  10,5  9  6,5
TT/F 240/40  13,5  14  12,5  9,5
TT/F 240/50  16,5  17,5  15  11,5
TT/F 240/60  19,5  21  18  13,5