Konstruktionsdetaljer prefab

Här finns information om ”Detaljer” för prefabkonstruktörer, i första hand tänkt för målgruppen relativt nyligen anställda inom betongvaruindustrin.

Dymling, en dymling används för att förhindra glidning mellan två konstruktionsdelar. 

Förankring av armering, prefabelement måste kopplas ihop för att få en stabil byggnad när den utsätts för vindlast och olyckslast. 

Gjutspår, vertikalfogen mellan två element, oftast väggar, kan förses med gjutspår. Dessa gjutspår utformas med eller utan förtagningar.

Lastöverföring, lastexcentriciteter

Klyvning, i förankringszonen i änden på förspända betongbalkar uppträder höga tryckspänningar lokalt.

Vridningslås, flänsbalkar i allmänhet och enkel flänsbalk i synnerhet kan utformas med ett vridningslås. För att undvika att föra in vridande moment i balken.

Armering i pelartopp och Armering i konsol.

Vertikal och horisontell sammankoppling Sammanhållning och robusthet i elementbyggnader