Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig
Tabell Produktslag
1-3 Pelare
4-6 Balkar
7-9 TT- och TT/F-plattor
10-12 HD/F-plattor
13-15 Massiva D- och D/F-plattor
16-18 Plattbärlag
19-21 Väggar
22-24 Skalvägg
25-27 Balkong, loftgång och trapplan
28-30 Trappor
31 Betongytor – Maximala ytavvikelser

 

För tabellerna är toleranser baserade på olika ursprung som anges i kolumnen för källa, enligt följande:

  • B avser branschstandard, vilket då är baserat på tidigare utgåva av detta dokument, juni 2009
  • P avser krav enligt produktstandard eller gemensamma regler (SS-EN 13369)
  • U avser krav enligt utförandestandard för betongkonstruktioner (SS-EN 13670)

Vid anslutning mot stålkonstruktion skall krav enligt SS-EN 1090-2 beaktas.

 

Pelare Tillverkningstoleranser Tabell 1

Mått Tolerans mm Källa Måttdef.
Dimension och form      
Längd ± L/1000 Lägst ±10
Högst ±40
B P 101
Höjd ≤ 500 mm
Höjd > 500 mm
±5
± H/100

Högst ±30
B P
B P
102
102
Bredd ≤ 500 mm
Bredd > 500 mm
±5
± B/100

Högst ±30
B P
B P
103
103
Skevhet hos tvärsnittet H/100
B/100
Lägst 5
Lägst 5
B P
B P
111
111
Krokighet (kantrakhet) ± L/700   P 106
Vinkelavvikelse upplagsytor, ändar ± Lsida /100 Lägst ±5 P 108
Avstånd pelartopp till konsol, konsol till konsol ± L/500 Lägst ±5 B -
Utkragning av konsol

± Lsida /100

Lägst ±5 P -
Hål och ursparingar (diameter, längd och
höjd)
+1,5Lsida /100 -5 Lägst 8 B P 201
Läge för infästningsdetaljer,
håltagningar etc.
       
Skruv, Skruvfästen och Fästplåtar:        
Läge i längsled ±15   P 202
Läge i tvärled ±10   B 202
Läge i nivå ±5   B 203
För en grupp (≥ 2) gäller ovanstående
toleranser.
Inom gruppen halveras toleranserna.
      206
207
Hål och ursparingar:        
Läge i längsled ±15   P 202
Läge i tvärled ±10   B 202
Hål i pelarfot ±3   B 202

 

Pelare Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 2

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±6 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Pelare Byggplatstoleranser Tabell 3

Mått Toleranser mm   Källa Måttdef.
Läge i sida ±20   B 301
Läge i nivå ±18   B 302
Avstånd mellan
angränsande pelare
±25   B 304
Lutning ± L/600 Lägst ±8 B 305
Avvikelse ifrån
lodlinje i
flervånings-byggnad
∑hi/(200√n) Högst 50 U 307
Avvikelse mellan
centrumlinjerna för
pelare
t/30 Lägst 15
Högst 30
U 308
Krökning hos pelare
mellan två
våningsplan
h/300 Lägst 15
Högst 30
U 309

 

Balkar Tillverkningstoleranser Tabell 4

Mått Toleranser
mm
  Källa Måttdef.
Dimension
och form
       
Längd ± L/1000

Lägst ±10
Högst ± 40
B P

101
Höjd ≤ 500
mm
Höjd > 500
mm
±5
± H/100

Högst ±30
B P
B P
102
102
Bredd ≤ 500
mm
Bredd > 500
mm
± 5
± B/100

Högst ±30
B P
B P
103
103
Skevhet hos tvärsnittet H/100
B/100
Lägst 5
Högst 5
P
P
111
111
Krokighet i
sidled (kantrakhet)
± L/700   P 106
Vinkelavvikelse
ändar
±Lsida /100 Lägst ±5 P 108
Snedställning
av det
vertikala
centralplanet
± L/700   P 112
Avvikelse från
uppböjning,
slakarmerat
Avvikelse från
uppböjning,
spännarmerat
±L/700
±1,5 x L/700
  P
P

109
109

Hål och
ursparingar
(diameter,
längd och
höjd)
+1,5Lsida /100
-5
Lägst 8

P
B
201

Läge för infästningsdetaljer,
håltagningar etc.
     
Skruv,
Skruvfästen
och Fästplåtar:
       
Läge i längsled ±15   P 202
Läge i tvärled ±10   B 202
Läge i nivå ±5   B 203
För en grupp
(≥ 2) gäller
ovanstående
toleranser.
Inom gruppen
halveras
toleranserna
      206
207
Hål
och
ursparingar:
       
Läge i längsled ±15   P 202
Läge i tvärled ±10   B 202

 

Balkar Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 5

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±6 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Balkar Byggplatstoleranser Tabell 6

Mått Toleranser mm Källa Måttdef.
Läge i sida ±20   B 301
Läge i nivå ±18   B 302
Avstånd
mellan
angränsande
balkar
±L/600

Lägst ±20
Högst ±25
U B 304
Läget för
balk/pelar-
anslutning
mätt i
förhållande
till pelaren
±Lsida /30 Lägst ±20 U 310
Läge för
centrumlinje
för upplaget
när lager
används
±Lkant /20 dock Lägst ±5 Högst ±15 U B 311
Fogbredd
vid upplag
±20   B 401
Fogsprång
vid upplag
10   B 401
Horisontell
rakhet hos
balkar
± L/700   B 312

 

TT- och TT/F-plattor
Tillverkningstoleranser Tabell 7

Mått Toleranser mm Källa Måttdef.
Dimension och
form
       
Längd ±(10+
L/1000)
Högst
±20
B 101
Höjd ≤ 300 mm
Höjd > 300 mm
±5
±10
  B P
B P
102
102
Bredd ±8   B 103
Krokighet
i sidled
(kantrakhet),
slakarmerat
Krokighet
i sidled
(kantrakhet),
spännarmerat
± L/1000
±1,5L/1000
Lägst ±10
Lägst ±10
P
P
106
106
Skevhet vid
elementända, θ,
horisontellt,
slakarmerat
Skevhet vid
elementända, θ,
horisontellt,
spännarmerat
±15
±22
  P
P
113
113
Vinkelavvikelse
på benen start och
slut,
slakarmerat
Vinkelavvikelse på
benen start och
slut,
spännarmerat
±8
±12
  B
B
108
108
Avvikelse från
medeluppböjning,
spännarmerat
L/500 Högst ±12 B P 109
Hål och ursparingar
(diameter, längd
och höjd)
±30   B 201

Läge för infästningsdetaljer, håltagningar etc
Skruv, Skruvfästen
och Fästplåtar:
       
Läge i längs och
tvärled
±20   B 202
Läge i nivå ±5   B 203
Hål och
ursparingar:
       
Läge i längs- och
tvärled
±30   B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 8

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±10 ±10 B
Läge i nivå ±5 ±8 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 9

Mått Tolerans mm Källa Måttdef.
Läge i sida ±25   B 301
Läge i nivå vid
upplag
±12   B 303
Läge för
centrumlinje för
upplaget
när lager används
±Lkant /20 Lägst ±5
Högst ±15
U B 311
Fogbredd
mellan
plattor
+12, -8   B 401
Fogsprång
undersida
plattor
L/500

Lägst 12

Högst 30

B 401

 

HD/F-plattor
Tillverkningstoleranser Tabell 10

Mått Toleranser utsättning mm Källa Måttdef.
Dimension och form      
Längd ±12 B 101
Höjd ≤ 180 mm
Höjd < 380 mm
Höjd ≥ 380 mm
+10, -5
±10
±13
P
B
B
102
102
102
Bredd (plattor med fullbredd)
Bredd (sågade plattor)
±5
±25
B P
B P

103
103

Krokighet i sidled
(plattor med full bredd)
± 5 B 106
Vinkelavvikelse för form ±8 B 108
Avvikelse från uppböjning, spännarmerat ±10 B 109
Livtjocklek, individuellt
Livtjocklek, totalt per
element
-10
-20
P
P
-
-
Flänstjocklek +15, -10 P -
Överytans buktighet
(mätlängd = 0,2 m):
H < 380 mm
H ≥ 380 mm
±10
±13
B
B
107
107
Hål och ursparingar (längd
och bredd)
±30 B 201

Läge för infästningsdetaljer,

håltagningar etc.
     
Bultar, skruvfästen och
fästplåtar:
     
Läge i längs- och tvärled ±20 B 202
Läge i nivå ±5 B 203
Hål och ursparingar:      
Läge i längs- och tvärled ±20 B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 11

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±8 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 12

Mått Toleranser mm Källa Måttdef.
Läge i sida ±20 B 301
Läge i nivå vid upplag ±10 B 302
Läge för centrumlinje för upplaget
när lager används
±Lkant /20 dock Lägst ±5 Högst ±15 U B 311
Fogbredd, undersida +12, -4 B 401
Fogsprång, undersida 1) 8 ²⁾ B 401
Fyllnadsgrad i fog +3, -10 B 306

1) Gäller för identiskt lika element
2) Vid ”dolt bjälklag” 10 mm

Massiva D- och D/F-plattor
Tillverkningstoleranser Tabell 13

Mått Toleranser mm Källa Måttdefinition
Dimension och form      
Längd ±12 B 101
Höjd ≤ 180 mm
Höjd > 180 mm
+10, -5
±10
P
B
102
102
Bredd ±5 B 103
Krokighet i sidled
(plattor med full bredd)
±5 B 106
Vinkelavvikelse för form ±8 B 108
Avvikelse från
medeluppböjning
±10 B 109
Hål och ursparingar
(diameter, längd och
bredd)
±15 B 201

Läge för
infästningsdetaljer,

håltagningar etc.
     
Skruv, Skruvfästen,
Fästplåtar och
Avloppsgrodor:
     
Läge i längs och tvärled ±15 B 202
Läge i nivå ±5 B 203
För en grupp (≥ 2)
gäller ovanstående
toleranser.
Inom gruppen halveras
toleranserna
    206
207
Eldosor:      
Läge i längs och
tvärled
±10 B 202
För en grupp (≥ 2) gäller ovanstående toleranser.
Inom gruppen halveras toleranserna.
    204
205
Läge i nivå +3, -5 B 203
Hål och ursparingar:      
Läge i längs och tvärled ±15 B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 14

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±8 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 15

Mått Toleranser utsättning mm Källa Måttdefinition
Läge i sida ±20 B 301
Läge i nivå vid
upplag
±10 B 302
Läge för
centrumlinje för
upplaget
när lager används
±Lkant /20 dock Lägst ±5 Högst ±15 U B 311
Fogbredd
undersida
±12, -4 B 401
Fogsprång
undersida 1)
8 2) B 401
Fyllnadsgrad i
fog
+3, -10 B 306

1) Gäller för identiskt lika element
2) Vid ”dolt bjälklag” 10 mm

Plattbärlag
Tillverkningstoleranser Tabell 16

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Dimension och
form
         
Längd ±10 ±20 B P 101
Höjd ±5 +10, -5 B P 102
Bredd (hel platta)
Bredd (ej hel platta)
+0, -2
±5
+5, -10
±10
B
B
P
P
103
103
Krokighet i sidled
(hel platta)
Krokighet i sidled
(ej hel platta)
+0, 2
±5
±(5+L/1000)
±10
B
B
P
P
106
106
Vinkelavvikelse för
form
±5 ±10 B P 108
Avvikelse från
medeluppböjning,
spännarmerat
±10 ±10 B P 109
Buktighet
(planhet) formsatt
yta överallt L=1,0
m Buktighet
(planhet) formsatt
yta överallt L=0,2 m
±3
±1
±3
±1
P
P
P
P
406
406
Hål och
ursparingar
(diameter, längd
och bredd)
±10 ±30 B P 201
Läge för
infästningsdetaljer,

håltagningar etc.
         
Skruv,
Skruvfästen,
Fästplåtar
och
Avloppsgrodor:
         
Läge i längsled ±20 ±30 B B 202
Läge i tvärled ±10 ±20 B B 202
Läge i nivå ±5 ±5 B B 203
För en grupp (≥2)
gäller ovanstående
toleranser. Inom
gruppen halveras
toleranserna.
       

206

207

Eldosor:          
Läge i längs- och
tvärled
±10 ±20 B B 202
För en grupp (≥ 2)
gäller
ovanstående
toleranser.
Inom gruppen
halveras
toleranserna
        204
205
Läge i nivå +3, -5 +3, -5 B B 203
Hål och
ursparingar:
         
Läge i längsled ±20 ±30 B B 202
Läge i tvärled ±10 ±20 B B 202
Vertikal position
förbindningar
±10 ±10 P B -

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 17

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±8 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 18

Mått Toleranser utsättning mm Källa Måttdefinition
Läge i sida ±20 B 301
Läge i nivå vid upplag ±10 B 303
Fogbredd undersida ±12, -4 B 401
Fogsprång undersida 1) 8 2) B 401

1) Gäller för identiskt lika element
2) Vid ”dolt bjälklag” 10 mm

Väggar
Tillverkningstoleranser Tabell 19

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Dimension och form          
Höjd < 0,5 m
Höjd ≥ 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
B
P
B
102
102
Bredd < 0,5 m
Bredd ≥ 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
P
P
B
103
103
Tjocklek ≤ 0,5 m
Tjocklek > 0,5 m
±3
±5
±8
±12
P
P
B
B
104
104
Rätvinklighet L1 & L2 ≤ 6,0 m
Rätvinklighet 6 < L1 & L2 ≤ 10,0 m
Rätvinklighet L1 & L2 > 10,0 m
±5
±8
±10
±14
±18
±20
P
P
P
P
P
P
114
114
114
Buktighet:
L = 0,2 m
L = 3,0 m
±2
±5
±4
±10
P
P
P
P
107
107
Vinkelavvikelse för form:
Tjocklek ≤ 0,5 m
Tjocklek > 0,5 m
±3
±5
±8
±14
P
P
P
P
108
108
Krokighet i sidled
(kantrakhet):
L ≤ 0,5 m
L > 0,5 m
±3
±5
±8
±14
P
P
P
P
106
106
Hål och ursparingar (diameter,
längd och höjd):
L ≤ 0,5 m
L > 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
P
P
B
201
201
Läge för infästningsdetaljer,
håltagningar etc.
         
Skruv, Skruvfästen och
Fästplåtar:
         
Läge i längs och tvärled ±10 ±15 P P 202
Läge i nivå
±5 ±5 B B 203
För en grupp (≥ 2) gäller
ovanstående toleranser.
Inom gruppen halveras
toleranserna.
        206
207
Enstaka eldosor:          
Läge i längs och tvärled ±10 ±15 P P 202
Läge i nivå +3, -5 +3, -5 B B 203

 

Tillverkningstoleranser Tabell 19 Fortsättning

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Eldosor i grupp inom 500
mm:s utbredning
         
Läge i längs och tvärsled
inom gruppen
±5 ±5 B B 204
Läge nivå +3, -5 +3, -5 B B 203
Eldosor sammansatt i
grupp:
         
Läge i längs och tvärsled
inom gruppen
±2 ±2 B B 205
Läge nivå +3, -5 +3, -5 B B 203
Läge i längs och tvärsled ±8 ±12 B B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 20

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±6 B
Läge i nivå ±4 ±6 B
Läge i nivå mellan
intilliggande fönsteröppning
±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 21

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Läge i sida ±20 ±20 B B 301
Läge i nivå ±10 ±13 B B 302

Läge i nivå mellan intilliggande
fönsteröppning

±10 ±13 B B 303
Avstånd mellan intilliggande väggar ±25 ±25 B B 304
Lutning H/600
Lägst ±5
Högst ±20
H/600
Lägst ±5
Högst ±20
B

B

305

Avvikelse från lodlinje i flervåningsbygnad ∑h/(200√n)
Högst 50
∑h/(200√n)
Högst 50
U U 307
Avvikelse mellan centrumlinjerna för väggar t/30
Lägst 15
Högst 30
t/30
Lägst 15
Högst 30
U

U

308

Krökning hos väggar mellan två
våningsplan
h/300
Lägst 15
Högst 30
h/300
Lägst 15
Högst 30
U

U

309

Fogbredd ±6 ±8 B B 401
Fogförskjutning
insida/utsida
±10 ±12 B B 401
Fogsprång insida/utsida 5 / 8 2) 8 1) / 12 B B 401
Fogsprång upplag
bjälklag
5 8 B B 401

1) Insida hisschakt dock 5 mm
2) För färdig fasad och fasad avsedd för tunnputs 6 mm

Skalvägg
Tillverkningstoleranser Tabell 22

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Dimension och form          
Höjd < 0,5 m
Höjd ≥ 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
B
P
B
102
102
Bredd < 0,5 m
Bredd ≥ 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
P
P
B
103
103
Tjocklek ≤ 0,5 m
Tjocklek > 0,5 m
±3
±5
±8
±12
P
P
B
B
104
104
Rätvinklighet L1& L2 ≤ 6,0 m
Rätvinklighet 6 < L1& L2 ≤ 10,0 m
Rätvinklighet L1& L2 > 10,0 m
±5
±8
±10
±14
±18
±20
P
P
P
P
P
P
114
114
114
Buktighet:
L = 0,2 m
L = 3,0 m
±2
±5
±4
±10
P
P
P
P
107
107
Vinkelavvikelse för form:
Tjocklek ≤ 0,5 m
Tjocklek > 0,5 m
±3
±5
±8
±14
P
P
P
P
108
108
Krokighet i sidled (kantrakhet):
L ≤ 0,5 m
L > 0,5 m
±3
±5
±8
±14
P
P
P
P
106
106
Hål och ursparingar (diameter, längd
och höjd)
L ≤ 0,5 m
L > 0,5 m
±3
±5
±8
±8
P
P
P
B
201
201
Infästningsdetaljer, håltagningar, etc          
Skruv, skruvfästen och fästplåtar mm:          
Läge i längs och tvärsled ±10 ±15 P P 202
Läge i nivå ±5 ±5 B B 203
För en grupp (≥ 2) gäller ovanstående toleranser.
Inom gruppen halveras toleranserna.
        206
207
Enstaka eldosor:          
Läge i längs och tvärsled ±10 ±15 P P 202
Läge i nivå +3, -5 +3, -5 B B 203

 

Tillverkningstoleranser Tabell 22 Fortsättning

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Eldosor i grupp inom 500 mm:s utbredning          
Läge i längs och tvärsled inom gruppen ±5 ±5 B B 204
Läge nivå +3, -5 +3, -5 B B 203
Eldosor sammansatta i grupp:          
Läge i längs och tvärsled inom gruppen ±2 ±2 B B 205
Läge nivå +3, -5 +3, -5 B B 203
Hål och ursparningar:          
Läge i längs och tvärsled ±8 ±12 B B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 23

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm Källa
Läge i sida ±6 ±6 B
Läge i nivå ±4 ±6 B
Läge i nivå mellan
intilliggande fönsteröppning
±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 24

Mått Toleranser mm Måttdef.
  Klass A Klass B Källa A Källa B  
Läge i sida ±20 ±20 B B 301
Läge i nivå ±10 ±13 B B 302
Läge i nivå mellan intilliggande fönsteröppning ±10 ±13 B B 303
Avstånd mellan intilliggande skalväggar ±25 ±25 B B 304
Lutning H/600
Lägst ±5
Högst ±20
H/600
Lägst ±5
Högst ±20
B

B

305

Avvikelse ifrån lodlinje i
flervånings-byggnad
∑h/(200√n)
Högst 50
∑h/(200√n)
Högst 50
U U 307
Avvikelse mellan centrumlinjerna för skalväggar t/30
Lägst 15
Högst 30
t/30
Lägst 15
Högst 30
U

U

308

Krökning hos skalväggar mellan två våningsplan h/300
Lägst 15
Högst 30
h/300
Lägst 15
Högst 30
U

U

309

Fogbredd ±6 ±8 B B 401
Fogförskjutning insida/utsida ±10 ±12 B B 401
Fogsprång insida/utsida 5 / 8 2) 8 1) / 12 B B 401
Fogsprång upplag/bjälklag 5 8 B B 401

1) Insida hisschakt dock 5 mm
2) För färdig fasad och fasad avsedd för tunnputs 6 mm

Balkong, loftgång och trapplan
Tillverkningstoleranser Tabell 25

Mått Toleranser
mm
Källa Måttdef.
Dimension och form      
Längd ±12 B 101
Bredd ±12 B 103
Tjocklek +10
-5
B 104
Rätvinklighet L1& L2 ≤ 6,0 m
Rätvinklighet 6 < L1& L2 ≤ 10,0 m
Rätvinklighet L1& L2 > 10,0 m
±5
±8
±10
P
P
P
114
114
114
Buktighet
L = 0,2 m
L = 3,0 m
±2
±5
P
P
107
107
Planhet vid upplag ±5 B 108
Hål och ursparingar (diameter, längd och
höjd)
±10 B 201
Läge för infästningsdetaljer, håltagningar etc.      
Skruv, Skruvfästen och Fästplåtar:      
Läge i längs och tvärsled ±10 P 202
Läge i nivå ±5 B 203
För en grupp (≥ 2) gäller ovanstående
toleranser.
Inom gruppen halveras toleranserna.
    206
207
Enstaka eldosor:      
Läge i längs och tvärsled ±10 P 202
Läge i nivå +3, -5 B 203
Hål och ursparningar:      
Läge i längs- och tvärsled ±10 B 202

 

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 26

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage Källa
Läge i sida ±10 ±5 B
Läge i nivå ±5 ±6 B

 

Byggplatstoleranser Tabell 27

Mått Toleranser mm Källa Måttdefinition
Läge i sida ±25 B 301
Läge i nivå ±15 B 302

 

Trappor
Tillverkningstoleranser Tabell 28

Mått Toleranser mm Källa Måttdef.
Dimension och form      
Höjd ±10 B 102
Bredd ±10 P 103
Steghöjd (se notis nedan) ±5 P 110
Stegdjup ±12 B 110
Tjocklek trappkupa ≤ 0,15 m
Tjocklek trappkupa ≥ 0,40 m
Mellanliggande värden kan
interpoleras
+10, -5
±15
P
P
104
104
Skevhet vid upplag:
ovansida
undersida

±3
±10

B
B

105
105
Planhet steg och trapplan      
Buktighet, mätlängd = 0,20 m
Buktighet, mätlängd = 1,0 m
Max 2,4
Max 4
P
P
406
406
Läge för infästningsdetaljer,
håltagningar etc.
     
Skruvfästen och fästplåtar      
Läge i längs och tvärsled ±10 B 202
Läge i nivå ±5 B 203

Notis: Max skillnad i höjd på två följande varandra steg är 6 mm. (enligt
SS-EN 14843)

Utsättnings- och montagetoleranser Tabell 29

Mått Toleranser utsättning mm Toleranser montage mm
Läge i sida ±10 ±10
Läge i nivå ±5 ±6

 

Byggplatstoleranser Tabell 30

Mått Toleranser utsättning mm Källa Måttdefinition
Läge i sida ±25 B 301
Läge i nivå ±15 B 302
Lutning tvärs gångriktning L/500
Lägst ±5
Högst±12
B 110
Lutning i gångriktning vid
stegdjup minst
0,25 m:
  B  
Plana plansteg 1) ±2 B 110
Avvikelse från lutning: 2)   B  
Plansteg med lutning ±2 B 110

1) Bakfall får uppgå till högst 2 mm.
2) Där fall anges för lutning får bakfall inte förekomma.

Betongytor - Maximala ytavvikelser

Gäller för:
  • Elementytor gjutna mot skivform av plåt, plywood ed
  • Elementytor som bearbetats genom stålglättning, brädrivning eller rollning
  • Elementytor som efterbearbetats genom maskinslipning

Tillverkningstoleranser Tabell 31

Mått Klass Måttdef.
  A 1) B C  
Tillåtet antal/m2 av lokala toppar 2)        
höjd 1 mm 0 10 20 402
höjd 2 mm 0 0 5 402
höjd 3 mm 0 0 3 402
Tillåtet antal/m² av gropar (porer) med djupet ≤ 5 mm: 3)        
5-10 mm i diameter 10 20 50 403
Tillåten storlek i mm av språng 0 2 5 404
Tillåten storlek i mm av grader 0 0 5 405
  1. Ytojämnhet enligt Klass A innebär att särskilda åtgärder erfordras vid tillverkning
  2. Avser endast ytor som ska spacklas
  3. Porer med större djup än 5 mm, och större diameter än 10 mm får ej förekomma

Beträffande betongytor se även Betongföreningens rapport nr 14 ”ATT BESKRIVA BETONGYTOR” av Tage Hertzell.
Beställs hos Betongföreningen www.betongföreningen.se

Måttdefinitioner Tillverkningstoleranser - Dimensioner och form

Nr Mått Komponent Figur Kommentar
101 Längd Pelare
Balkar
TT-och
TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och
D/F-plattor
Plattbärlag
Balkong, loftgång &
trapplan
Tolerans för längd gäller samtliga sidor. Mäts på en eller två sidor, ofta i kombination med bestämning av ändytans vinkelavvikelse. (mäts 100 mm från kant om bredd 500 mm annars mäts längs sidans mitt).
102 Höjd Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Trappor
Tolerans för höjd avser samtliga
sidor. Mäts i ändarna, 100 mm
in och/eller på mitten.
103 Bredd

Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Trappor

Mäts 100 mm in från resp sida och/eller på mitten av elementet. Kan även mätas på mitten av elementets ändytor.
104 Tjocklek Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Trappor
Mäts 100 mm in vid varje hörn eller vid upplagsytor.
105 Skevhet Trappor Avser det fjärde hörnets avvikelse
från ett plan genom de
tre övriga. Mäts 100 mm in från
hörnen eller i ev upplagsklackar
106 Krokighet (i sidled) Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Avser avvikelse från en rät linje
mellan ändarna på elementet.
Mäts var som helst utmed linjen.
Krokighet kallas ibland även
kantrakhet.
107 Buktighet (mätsträcka)

HD/F-plattor
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång

Avvikelse från en rät linje längs
elementets bredd eller höjd.
Kan avse godtycklig sektion.
Avvikelsen mäts på mätsträckor
0.2 resp. 3.0 m
108 Vinkel- avikelse tvärsnitt form-
upplagsytor
Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Vinkelavvikelsen bestäms utefter den kortare sidan. Kontrolleras normalt i alla fyra hörnen. Upplag och tvärsnitt mäts med vinkelhake.
109 Avvikelse
för uppböjning
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
mattdefinitioner 109 Jfr avsnittet 4.5 om deformationer. Mäts på
undersidan.
110 Planhet
Lutning
Steghöjd
Stegdjup
Trappor 1. Gångriktning. Anm. Gångriktning kan i princip likställas med gånglinje, som är en konstruktions-linje med konstant stegdjup minst 0,3 m från anslutande väggar. 2. Stegdjup. Normalt minst 0,25 m. Mäts mitt på varje plansteg. 3. Stegbredd a) Lutning i gångriktning. Mäts 10 mm in från inner resp. ytterkant steg i gångriktning. Mäts på steg med minst 0,25 m djup. b) Lutning tvärs gångriktning. Mäts 100 mm in från resp. stegs ytterkant. c) Lutningsriktning för steg. >Buktighet 0,2 m alt. 1 m mätlängd. Mäts i valfri riktning på steg. A) Steghöjd mäts mitt på varje sättsteg.
111 Skevhet hos tvärsnitt Pelare
Balkar
mattdefinitioner 111 Skevhet (lutning) hos ett tvärsnitt med motstående sidor parallella.
112 Snedställning Balkar mattdefinitioner 112 Snedställning av det vertikala centralplanet.
L=balklängd
113 Skevhet
ytelement
TT- och TT/F-plattor mattdefinitioner 113 Skevheten i plan för ytelement.
114 Rätvinklighet ytelement Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
mattdefinitioner 114 Toleransen anges som skillnaden i längd mellan två diagonaler.

 

Infästningsdetaljer, håltagningar etc.

Nr Mått Komponent Figur Kommentar
201 Dimesions-mått
Längd,
Höjd,
Bredd
Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Längd och bredd mäts längs två sidor. Svetsplåt mäts på mitten.
202 Läge i längs- och tvärled Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Trappor
Relateras till komponentens sidor. Mäts på två ställen för stora öppningar. Övriga ingjutningsgods med två mått (längs och tvärs).
203 Läge i nivå Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Trappor
Avser nivåskillnad mellan
betongyta och skruvfäste/skruv. Avser nivåskillnad mellan
betongyta och fästplåtar. Avser nivåskillnad mellan betongyta och eldosor
204 Eldosor i grupp inom 500 mm:s utbredning Pelare
Balkar
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Avser avvikelse från centrumlinjen i såväl horisontell som vertikal riktning.
205 Eldosor sammansatta i grupp Pelare
Balkar
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Avser avvikelse från centrumlinjen i såväl horisontell som vertikal riktning
206 Infästnings-detaljer i grupp inom 500 mm:s utbredning Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Plattbärlag
Pelare
Balkar
mattdefinitioner 206 Avser avvikelse från centrumlinjen i såväl horisontell som vertikal riktning.
207 Infästnings-detaljer i grupp (inom gruppen) Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Plattbärlag
Pelare
Balkar
mattdefinitioner 207 Avser avvikelse från centrumlinjen i såväl horisontell som vertikal riktning.

 

Byggplatstoleranser

Nr Mått Komponent Figur Kommentar
301 Läge i sida Pelare
Balkar
TT-och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser var som helst utmed komponentens höjd. Vanligtvis mäts läget vid komponentens botten och/eller topp.
302 Läge i nivå Pelare
Balkar
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Balkong, loftgång &
trapplan
Avser nivå i förhållande till närbelägen sekundärpunkt i höjd (nivåfixpunkt). Kontrolleras i ök eller uk.
303 Läge i nivå vid upplag Läge i nivå mellan fönster TT- och TT/F-plattor
Väggar
Skalvägg
Avser nivå i förhållande till
närbelägen sekundärpunkt i höjd (nivåfixpunkt). Toleransen kan avse komponentens överyta och upplagsyta
304 Avstånd mellan Pelare
Balkar
Väggar
Skalvägg
Toleransen avser avvikelser från nominellt mått mellan närliggande komponenter.
Avser vilken nivå som helst kontrolleras, vanligtvis i botten.
305 Lutning Pelare, vägg, skärm, skalvägg Avser avvikelse från ett vertikalt eller horisontellt plan. Gäller i två riktningar. Är en längdberoende tolerans och kan mätas på valfri mätsträcka.
306 Fyllnadsgrad i fog HD/F-plattor D- och D/F-plattor Avser nivåskillnad mellan den utfyllda fogens överyta och elementets överyta. Måttet mäts i fogens mitt. Anm: Runt fog förekommer
visst betongslam.
307 Läget hos pelare eller vägg i flervånings-byggnad Pelare
Väggar
Skalvägg
mattdefinitioner 307 Läget hos en pelare eller en vägg på varje våningsnivå, i förhållande till en vertikal linje genom centrumlinjen på bottennivån i en flervåningsstomme
308 Avvikelser mellan centrumlinjer Pelare
Väggar
Skalvägg
mattdefinitioner 308 Avvikelse mellan centrumlinjerna för pelare och väggar.
309 Krökning i vertikalled Pelare
Väggar
Skalvägg
mattdefinitioner 309 Krökningen hos en pelare eller vägg mellan två angränsande våningsplan.
310 Läget hos en balk- & pelar-anslutning Balkar mattdefinitioner 310 Läget hos en balkpelar-anslutning mätt i förhållande till pelaren. Lsida = pelarmått i samma riktning som A
1 = balk, sektion
2 = pelare
311 Läge för centrumlinje för upplaget när lager används Balkar
TT- och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
mattdefinitioner 311 Läge för centrumlinje för
upplaget.
Lkant = avsett avstånd från kanten.
1 = Aktuell centrumlinje för upplaget.
312 Horisontell rakhet hos balkar Balkar mattdefinitioner 312 Krökningen hos en balk.
L = fritt mått mellan upplag,
A = maximal krökning mätt mellan upplag.

 

Tillverkningstoleranser – Betongytor - ytjämnhet

Nr Mått Komponent Figur Kommentar
401 Fogar
fogbredd
(vid upplag) fogsprång fog-förskjutning
Balkar
TT- och TT/F-plattor
HD/F-plattor
D- och D/F-plattor
Plattbärlag
Väggar
Skalvägg
Fogbredd mäts på element
samt i topp och botten (100
mm in). Fogsprång är elementens
avvikelse vid fogar för insida,
utsida, översida och vid upplag. Fog-förskjutning är en avvikelse som avser fogens utseendeförskjutning i höjd eller sidled.
402 Toppar Samtliga produkter Avser lokal upphöjning. Mäts med tolk, där antal över-skridanden per m2 räknas.Olika toleranser för höjder finns.
403 Gropar Samtliga produkter Avser lokal fördjupning. Mäts med tolk där antal överskridanden per m2 räknas.
404 Språng Samtliga produkter Avser trappstegsformade förskjutningar som mäts med tolk.
405 Grader Samtliga element Avser långsträckt upphöjning som kontrollmäts med tolk.
406 Planhet Plattbärlag
Trappor
mattdefinitioner 406 Verifieras genom kontrollmätning av gjutform med linjal med längd L enligt tabell

Ta mig högst upp på sidan