Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2020-07-08 13:53:50

Regeringen har aviserat att införa klimatdeklarationer för alla nybyggda flerbostadshus från januari 2022. Förslag till ny lag har varit ute på remiss under våren och en proposition från regeringen är att vänta under hösten alternativt våren 2021. Sv...

Publiceringsdatum 2020-05-14 12:28:58

Vid årsstämman för Svensk Betong den 14 maj valdes Ludwig Zetterström som ny ordförande för styrelsen. Mer information finns här....

Publiceringsdatum 2020-04-30 08:35:02

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konkurrensen inom byggmaterialindustrin. Utredningen ska ha fokus på de branscher som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.  Uppdraget omfattar också en internationell utbli...

Publiceringsdatum 2020-03-23 06:51:44

I och med coronavirusets spridning i Sverige och världen befinner vi oss alla i en en unik och oroande situation med stora utmaningar för både den enskilda människan och samhället i stort. Hur länge det kommer vara så och vad som händer framöver är s...

Publiceringsdatum 2020-02-06 08:19:15

Detta evenemang flyttas fram med anledning av corona. Den 6-8 maj är det dags för BIBM Congress, denna gång i Köpenhamn. Kongressen arrangeras vart tredje år av den europeiska branschorganisationen för prefabricerad betong, BIBM. Temat för kongressen...

Publiceringsdatum 2020-02-06 08:07:47

Den 22 januari genomförde Boverket en hearing om klimatdeklarationer. Syftet var att dels informera om status nu, där regeringen arbetar med att ta fram lagförslag för införande av klimatdeklarationer från januari 2022. Regeringens lagförslag kommer ...

Publiceringsdatum 2020-02-06 08:05:31

Den av regeringen tillsatta kommittén Modernare byggregler har nu avslutat sitt uppdrag och den 19/12 lämnade de in sitt slutbetänkande. Sedan tidigare har de lämnat två delbetänkanden om standardisering och återvinning. Regeringen förväntas skicka u...

Publiceringsdatum 2020-01-28 13:29:33

Trenden för den totala betongproduktionen i Sverige har under 2019 varit nedgående jämfört med föregående år. Totalt sett producerades uppskattningsvis cirka 6 221 000 kubikmeter betong i Sverige under 2019, vilket är 5 procent lägre än den totala pr...

Publiceringsdatum 2019-12-16 16:08:56

Seminariet pågår kl.09.30 – 17.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, Lokal Solen OBS: Parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade på Östermalm.Vi rekommenderar kommunala färdmedel eller taxi. Endast medlemmar i Svensk Betong kan delta i...

Publiceringsdatum 2019-11-22 07:35:49

Baltic Sea Center på Skansen, ritat av Kawa Arkitektur genom Katarina Wahlström, är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet 2019. Priset delades ut på Betonggalan den 21 november på Stockholm Waterfront. Vinnarmotiveringen lyder "I fem etage klättr...
Ta mig högst upp på sidan