Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2021-02-05 13:42:51

Svensk Betong har genomfört provning av fasadbeklädnad, sandwichelement, hos RISE, Research Institutes of Sweden, enligt provningsmetoden i paragraf 5.551 för ytterväggar i byggnad i klass Br1 utan begränsning på antal våningsplan, med godkänt result...

Publiceringsdatum 2020-11-25 11:39:39

På 2020 års digitala Betonggala belönades Vasakronan med det hållbaraste priset av alla - ”Årets Miljöpris”. Priset får de för projektet Sergelhuset där de återanvänder en betongstomme, tänker ”livscykelperspektiv och visar vägen för maximal cirkular...

Publiceringsdatum 2020-11-25 10:23:14

Svensk Betong sponsrade årets Arbetsmiljöpris som gick till Gian-Claudio Marinoni, Skanska ”När arbetsmiljö blir mer än en känsla, men med massor av känslor!” Läs mer...

Publiceringsdatum 2020-08-19 18:51:24

Vill du på ett enkelt sätt lära mer om vad vi gör i betongbranschen? Vi lanserar nu vår tidigare skolfolder i en ny helt omarbetad utgåva. I "...betong gör det möjligt" får du kunskap om betongens betydelse för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggan...

Publiceringsdatum 2020-07-08 13:58:15

Byggmaterialbranschen (där Svensk Betong ingår) tar ställning för gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata. Byggmaterialbranschens organisationer sluter upp bakom det branschgemensamma, elektroniska formatet eBVD och för en samverkan kr...

Publiceringsdatum 2020-07-08 13:53:50

Regeringen har aviserat att införa klimatdeklarationer för alla nybyggda flerbostadshus från januari 2022. Förslag till ny lag har varit ute på remiss under våren och en proposition från regeringen är att vänta under hösten alternativt våren 2021. Sv...

Publiceringsdatum 2020-05-14 12:28:58

Vid årsstämman för Svensk Betong den 14 maj valdes Ludwig Zetterström som ny ordförande för styrelsen. Mer information finns här....

Publiceringsdatum 2020-04-30 08:35:02

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konkurrensen inom byggmaterialindustrin. Utredningen ska ha fokus på de branscher som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.  Uppdraget omfattar också en internationell utbli...

Publiceringsdatum 2020-03-23 06:51:44

I och med coronavirusets spridning i Sverige och världen befinner vi oss alla i en en unik och oroande situation med stora utmaningar för både den enskilda människan och samhället i stort. Hur länge det kommer vara så och vad som händer framöver är s...

Publiceringsdatum 2020-02-06 08:19:15

Detta evenemang flyttas fram med anledning av corona. Den 6-8 maj är det dags för BIBM Congress, denna gång i Köpenhamn. Kongressen arrangeras vart tredje år av den europeiska branschorganisationen för prefabricerad betong, BIBM. Temat för kongressen...
Ta mig högst upp på sidan