Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2021-07-14 13:21:32

Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder att inte kunna byggstartas . Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Läs mer här...

Publiceringsdatum 2021-07-07 06:29:34

Den 6/7 meddelande Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten beviljades i Mark- coh mil...

Publiceringsdatum 2021-06-15 15:26:09

Webbinariet Klimatförbättrad betong i praktiken arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong. Samverkan är ledordet för att lyckas med må...

Publiceringsdatum 2021-04-23 08:42:14

Vid Svensk Betongs stämma den 22 april omvaldes Ludwig Zettterström som ordförande för föreningen. Mer information finns här....

Publiceringsdatum 2021-02-23 09:43:12

Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong och Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, skriver ett öppet brev till nya bostadsministern Märta Stenevi, med förhoppningen om att hon ska lyssna till experter från a...

Publiceringsdatum 2021-02-05 13:42:51

Svensk Betong har genomfört provning av fasadbeklädnad, sandwichelement, hos RISE, Research Institutes of Sweden, enligt provningsmetoden i paragraf 5.551 för ytterväggar i byggnad i klass Br1 utan begränsning på antal våningsplan, med godkänt result...

Publiceringsdatum 2020-11-25 11:39:39

På 2020 års digitala Betonggala belönades Vasakronan med det hållbaraste priset av alla - ”Årets Miljöpris”. Priset får de för projektet Sergelhuset där de återanvänder en betongstomme, tänker ”livscykelperspektiv och visar vägen för maximal cirkular...

Publiceringsdatum 2020-11-25 10:23:14

Svensk Betong sponsrade årets Arbetsmiljöpris som gick till Gian-Claudio Marinoni, Skanska ”När arbetsmiljö blir mer än en känsla, men med massor av känslor!” Läs mer...

Publiceringsdatum 2020-08-19 18:51:24

Vill du på ett enkelt sätt lära mer om vad vi gör i betongbranschen? Vi lanserar nu vår tidigare skolfolder i en ny helt omarbetad utgåva. I "...betong gör det möjligt" får du kunskap om betongens betydelse för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggan...

Publiceringsdatum 2020-07-08 13:58:15

Byggmaterialbranschen (där Svensk Betong ingår) tar ställning för gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata. Byggmaterialbranschens organisationer sluter upp bakom det branschgemensamma, elektroniska formatet eBVD och för en samverkan kr...
Ta mig högst upp på sidan