Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-02-09 19:13:51

Fukt i husbyggnader har rönt allt större uppmärksamhet. Vanligt är att en särskild fuktsäkerhetsanalys görs vid projekteringen. En sådan analys identifierar kritiska lösningar och skeenden. I den planeras också att genomföra mätningar av fukt under o...

Publiceringsdatum 2015-02-06 18:25:15

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt at...

Publiceringsdatum 2015-02-05 13:36:01

Förekommande typer av förspända däckelement betecknas för håldäck, HD/F, för homogena däckelement, RD (slakarmerade) eller RD/F (förspända) och för TT-däck, TT/F samt sadelformad TT-däck för tak, STT/F. Därutöver förekommer plattbärlag PL, som utgörs...

Publiceringsdatum 2015-02-05 13:18:28

Pelarna utförs antingen som rektangulära med jämna 50 mm mått eller som runda. Rektangulära pelare har normalt fasade hörn med katetermått 10 mm, vid behpv kan hörn utformas annorlunda. Pelarnas längd begränsas normalt av transportförhållandena, men ...

Publiceringsdatum 2015-02-05 12:01:47

Till hus och anläggningar inklusive lantbruk tillhandahåller betongelementföretagen ett brett sortiment produkter, från enkla komponenter till byggsystem med avancerat innehåll av kunskap inom teknik och administration. Systemen kan för olika byggnad...

Publiceringsdatum 2015-02-05 07:05:42

Med betongelement finns utrymme för god arkitektur och du bygger hållbart, både ekologiskt och mer bokstavligt. Den industriella byggprocessen är dessutom rationell och medför låga kostnader. Här, i Bygga med Prefab, finner du kunskap om hur man byg...

Publiceringsdatum 2015-02-02 14:32:35

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, medverkade den 2 februari i P1 morgon i en debatt om val av byggmaterial. Lyssna på debatten i P1 Morgon...

Publiceringsdatum 2015-01-26 07:22:06

Klimatpåverkan från olika stomalternativ har jämförts i Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg. Studien visar att man genom att välja betongmaterial och konstruktion med låg klimatpåverkan påtagligt minskar betongstommens klimatpåverkan...

Publiceringsdatum 2015-01-16 13:50:00

Onsdag 4 februari 2015 blir det AD-dag på Radisson Blu Arlandia. Fokus kommer bli på nya EN 206 och SS 137003. Anmälan...

Publiceringsdatum 2015-01-14 11:44:48

90 procent av alla flerbostadshus och kontorsbyggnader har någon form av betongstomme. En av huvudbeståndsdelarna i betong är cement. Tillverkningen av cement för med sig stora koldioxidutsläpp. Men branschen arbetar på flera fronter med att minska u...
Ta mig högst upp på sidan