Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:53

Holk och betongpelare sammangjuts till en monolitisk konstruktion, vid beräkning av betongpelarens knäcklängd så räknas denna ifrån 0,2 m under överkant holk. Vid infästning med tex grundskruv räknas knäcklängden till underkant pelare. Se ocks...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:35

Upplag kan vara på pelartopp eller på konsoler längs pelaren.Synliga konsoler av betong och dolda av stål förekommer. Krafter kan också föras in i pelarna med t ex ingjutna svetsplåtar, skruvfästen och ankarskenor.En betongkonsol som är 300 mm djup, ...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:15

Pelarna utförs antingen som rektangulära pelare (RP) min 200x200 och max 1000x1000, i steg om 50 alt. 100mm eller som runda (OP) min 200mm och max 1000mm i diameter. Rektangulära pelare har normalt fasade hörn med katetermått 10 mm, vid behov kan hö...

Publiceringsdatum 2015-02-09 19:13:51

Fukt i husbyggnader har rönt allt större uppmärksamhet. Vanligt är att en särskild fuktsäkerhetsanalys görs vid projekteringen. En sådan analys identifierar kritiska lösningar och skeenden. I den planeras också att genomföra mätningar av fukt under o...

Publiceringsdatum 2015-02-05 13:36:01

Förekommande typer av förspända däckelement betecknas för håldäck, HD/F, för homogena däckelement, RD (slakarmerade) eller RD/F (förspända) och för TT-däck, TT/F samt sadelformad TT-däck för tak, STT/F. Därutöver förekommer plattbärlag PL, som utgörs...

Publiceringsdatum 2015-02-05 13:18:28

Pelarna utförs antingen som rektangulära med jämna 50 mm mått eller som runda. Rektangulära pelare har normalt fasade hörn med katetermått 10 mm, vid behpv kan hörn utformas annorlunda. Pelarnas längd begränsas normalt av transportförhållandena, men ...

Publiceringsdatum 2015-02-05 12:01:47

Till hus och anläggningar inklusive lantbruk tillhandahåller betongelementföretagen ett brett sortiment produkter, från enkla komponenter till byggsystem med avancerat innehåll av kunskap inom teknik och administration. Systemen kan för olika byggnad...

Publiceringsdatum 2015-02-05 07:05:42

Med betongelement finns utrymme för god arkitektur och du bygger hållbart, både ekologiskt och mer bokstavligt. Den industriella byggprocessen är dessutom rationell och medför låga kostnader. Här, i Bygga med Prefab, finner du kunskap om hur man byg...

Publiceringsdatum 2015-02-02 14:32:35

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, medverkade den 2 februari i P1 morgon i en debatt om val av byggmaterial. Lyssna på debatten i P1 Morgon...

Publiceringsdatum 2015-01-26 07:22:06

Klimatpåverkan från olika stomalternativ har jämförts i Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg. Studien visar att man genom att välja betongmaterial och konstruktion med låg klimatpåverkan påtagligt minskar betongstommens klimatpåverkan...
Ta mig högst upp på sidan