Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:52:09

TT-plattor är vanligen spännarmerade men kan också utföras slakarmerade. TT-plattor har en tunn plattdel som när den används i mellanbjälklag av statiska skäl kräver en armerad pågjutning av 50-100 mm betong. Pågjutningen förbättrar också...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:32:08

main#content table.table thead tr td { border-bottom: 0px solid #ccc; } main#content table.table thead tr:first-child td { border-bottom: 1px solid #ccc; } I nedanstående diagram framgår möjlig spännvidd vid linjebelastade balkar. Diagr...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:31:47

td {font-size:11px; } main#content table.table tr td { padding:10px 2px!important; } body.narrow div.item-page { width:650px!important; } Exempel på takbalkar finns i produktredovisning-balkar Tabell 9m Dimensioner på takbalk, SIB/F med ...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:30:57

Olika fästanordningar kan gjutas in, exempelvis svetsplåtar, kramlor, skruvfästen och ankarskenor. Vid infästning och håltagning i underkant spännarmerade balkar är det viktigt att beakta spännlinornas lägen. Ofta finns zoner som är armeringsfria. ...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:18:30

main#content table.table tr td { padding: 10px 5px; } Tabellerna 9b – 9c nedan avser ramar enligt figurerna 9.3 och 9.4.För beräkning av nockhöjder se tabell sadelbalkar med I-tvärsnitt Figur 9.3  Förutsättningar för nedanstående t...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:18:30

Holkar tillverkas med ett ihåligt plintskaft för sammmangjutning med betongpelare, önskar man använda holkarna för infästning med tex grundskruv (jfr plint nedan) igjutes holken antingen i fabrik eller på arbetsplatsen och förses med lämpliga ingju...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:18:09

Svetsplåtar och skruvfästen kan gjutas in. Det är också enkelt att fästa detaljer i efterhand förutsatt att laster inte påverkar dimensioneringen av pelaren. Det brukar finnas en central zon i pelaren som är fri från huvudarmering som kan utnyttjas...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:53

Holk och betongpelare sammangjuts till en monolitisk konstruktion, vid beräkning av betongpelarens knäcklängd så räknas denna ifrån 0,2 m under överkant holk. Vid infästning med tex grundskruv räknas knäcklängden till underkant pelare. Se ocks...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:35

Upplag kan vara på pelartopp eller på konsoler längs pelaren.Synliga konsoler av betong och dolda av stål förekommer. Krafter kan också föras in i pelarna med t ex ingjutna svetsplåtar, skruvfästen och ankarskenor.En betongkonsol som är 300 mm djup, ...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:17:15

Pelarna utförs antingen som rektangulära pelare (RP) min 200x200 och max 1000x1000, i steg om 50 alt. 100mm eller som runda (OP) min 200mm och max 1000mm i diameter. Rektangulära pelare har normalt fasade hörn med katetermått 10 mm, vid behov kan hö...
Ta mig högst upp på sidan