Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-02-12 10:38:16

Exempel på TT-plattor finns i produktredovisning-däckelement. Figur 9u Takbjälklag utan pågjutning Element Spännvidd m Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5 TT/F 240/40  13,5  13  12,5 TT/F 240/5...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:57

Tabell 9z Rekommenderad balkonghöjd i framkant och bakkant på inspända balkonger med räcke Balkongdjup m Höjd i framkant mm Höjd i bakkant exkl.hålkäl mm 1,5 140 160 2,4 160 180 2,7 200 230  Höjdmåtte...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:45

Balkonger kan spännas in i bjälklaget alternativt läggas upp fritt på pelare i framkant och bakkant alt enbart i framkant. Ytterligare ett alternativ är att lägga upp balkongen på en sandwichväggs ytterskiva i kombination med pelare i ytterkant eller...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:10

Väggarnas dimensioner påverkas främst av vertikala laster, eventuellt jordtryck samt brand- och ljudklass. Tabell 9 ab visar hur många våningar en viss innervägg kan ta hand om med enbart vertikala laster under angivna förutsättningar. Information o...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:55:54

Massivväggar är element som består av en betongskiva. De kan användas bärande som mellanväggar eller inre del av en yttervägg. Sandwichväggar används nästan uteslutande som ytterväggar. De är uppbyggda av tre huvudskikt med en inre bärande skiva, ett...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:54:56

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F)RD-plattorna är antingen slaka eller spännarmerade vanligen med en bredd upp till 3100 mm. Elementens undersida är gjuten mot slät stålform medan översidan har en grövre struktur anpassad för pågjutning e...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:54:07

För att få en preliminär dimension av HD/F-plattor kan ”Håldäck direkt” användas. Exempel på HD/F-plattor finns i Produktredovisning - Däckelement ...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:53:57

HD/F-plattor är försedda med hål för dränering. Hålen placeras ca 1200 mm från plattändarna i varje kanal. Dräneringshålen lämnas öppna till dess risk för vattenfyllning av kanalerna inte föreligger. Omfattningen av hål och ursparingar i övrigt be...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:53:44

HD/F-plattorna bör ha en upplagslängd, a, som nominellt är minst:a>=80 mm vid H<=270 mm a>=100 mm vid 270<H<=420 mm a>=120 mm vid 420<H<=500 mm Vid val av upplagslängd ska hänsyn tas till toleranser. När HD/F-plat...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:52:34

HD/F-platttor spännarmeras i underkant, modulbredden är 1,2 m.  Vid behov kan anpassning i breddled ske genom längssågning av element i fabrik. Elementens undersida är gjuten mot stålform medan översidan har en grövre struktur avpassad för ...
Ta mig högst upp på sidan