Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-02-17 06:54:48

På betong är upplagslängden för balkarna normalt 200 mm och bredden vanligen lika som balken. Bjälklagsbalkar (FB) är dock ofta bredare än upplaget. Med stålförstärkt pelartopp kan upplagslängden kortas. Om två balkar ligger på samma upplag bör de h...

Publiceringsdatum 2015-02-17 06:53:32

Prefabricerade balkar utförs slakarmerade eller spännarmerade. De senare används vid stora spännvidder.Tabellerna 9j och 9k ger en översikt över spännviddsområden för de olika balktyperna. Det är dock alltid lastens karaktär som avgör den aktuella sp...

Publiceringsdatum 2015-02-17 06:31:51

Avnsittet reviderat våren 2017 Kapitlet Statik innehåller förslag på tvärsnittsdimensioner för användande i systemhandlingsskedet. Den slutgiltiga dimensioneringen och framtagandet av produktionshandlingar utförs av betongelementleverantören. Den sl...

Publiceringsdatum 2015-02-12 10:38:16

Exempel på TT-plattor finns i produktredovisning-däckelement. Figur 9u Takbjälklag utan pågjutning Element Spännvidd m Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5 TT/F 240/40  13,5  13  12,5 TT/F 240/5...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:57

Tabell 9z Rekommenderad balkonghöjd i framkant och bakkant på inspända balkonger med räcke Balkongdjup m Höjd i framkant mm Höjd i bakkant exkl.hålkäl mm 1,5 140 160 2,4 160 180 2,7 200 230  Höjdmåtte...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:45

Balkonger kan spännas in i bjälklaget alternativt läggas upp fritt på pelare i framkant och bakkant alt enbart i framkant. Ytterligare ett alternativ är att lägga upp balkongen på en sandwichväggs ytterskiva i kombination med pelare i ytterkant eller...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:56:10

Väggarnas dimensioner påverkas främst av vertikala laster, eventuellt jordtryck samt brand- och ljudklass. Tabell 9 ab visar hur många våningar en viss innervägg kan ta hand om med enbart vertikala laster under angivna förutsättningar. Information o...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:55:54

Massivväggar är element som består av en betongskiva. De kan användas bärande som mellanväggar eller inre del av en yttervägg. Sandwichväggar används nästan uteslutande som ytterväggar. De är uppbyggda av tre huvudskikt med en inre bärande skiva, ett...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:54:56

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F)RD-plattorna är antingen slaka eller spännarmerade vanligen med en bredd upp till 3100 mm. Elementens undersida är gjuten mot slät stålform medan översidan har en grövre struktur anpassad för pågjutning e...

Publiceringsdatum 2015-02-12 07:54:07

För att få en preliminär dimension av HD/F-plattor kan ”Håldäck direkt” användas. Exempel på HD/F-plattor finns i Produktredovisning - Däckelement ...
Ta mig högst upp på sidan