Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2015-04-01 12:23:41

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan invigde i torsdags Sveriges första SABO kombohus plus. Huset som byggts av NCC har betongstomme. SABO kombohus plus har bl.a. krav på låg produktionskostnad, energieffektivi...

Publiceringsdatum 2015-03-16 08:21:41

Färdig Betong byter namn till Thomas Betong. Koncernen, med huvudkontor i Göteborg, samlar nu sina dotterbolag och anläggningar i de olika länderna undergemensamt namn.  En tidigare mera löst sammanhållenföretagsgrupp ska arbeta mer integrerat ...

Publiceringsdatum 2015-03-13 10:13:57

Ur Tidskriften Betong: Den 6 februari var det fredagsmys på Träbyggnadskansliet. Åtminstone skrev de så på Twitter. Jag förstår dem. Tidningen Byggindustrins dragarrubrik på framsidan skrek ut att ”Trä vinner över betong”. Rubri...

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:36:14

Stommens utformning kan ha ett avgörande inflytande på hur brandförloppet utvecklas och därmed hur omfattande brandskadan blir. Hallbyggnader består ofta av en pelare-balkstomme där stabiliteten tas upp av i grunden inspända pelare. Detta innebär at...

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:28:59

Då en betongkonstruktion utsätts för brand uppkommer en temperaturgradient eftersom de brandpåverkade yttre delarna blir varmare än kärnan. Temperaturen ökar under brandförloppet successivt över tvärsnittet, varför hållfastheten hos armering och beto...

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:20:27

Avsnittet om "Brand" uppdaterades våren 2017 Utformningen av det förebyggande brandskyddet och därmed valet av byggnadsmaterial har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner kännetecknas av god beständighet mot brand o...

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:13:28

Upplagslängden för elementet är normalt 15-20 mm på väggar och balkar när de är slakarmerade och 50 mm när de är spända. Den totala upplagslängden, inklusive platsgjutningen, beror av belastningen. En vanlig minsta upplagslängd är 100 mm. Se figur 9....

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:12:43

Plattbärlag används vid alltifrån vanliga bostadsbjälklag till prefabricerade broar. Plattbärlag tillverkas både slakarmerade och spännarmerade. De innehåller både längs och tvärarmering som kan utnyttjas i konstruktionen. De kan även användas s...

Publiceringsdatum 2015-02-17 07:04:17

Upplagslängder framgår av figurerna 9.8-9.10 nedan.     ...

Publiceringsdatum 2015-02-17 06:54:48

På betong är upplagslängden för balkarna normalt 200 mm och bredden vanligen lika som balken. Bjälklagsbalkar (FB) är dock ofta bredare än upplaget. Med stålförstärkt pelartopp kan upplagslängden kortas. Om två balkar ligger på samma upplag bör de h...
Ta mig högst upp på sidan