Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Svensk Betong har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett verktyg som ska göra det lättare att bedöma riskerna med kvartsdam, då damm som innehåller kvartspartiklar är en arbetsmiljörisk på många arbetsplatser.
För ett år sedan kom nya föreskrifter för kvartsdamm. En nyhet var att kravet på obligatoriska och återkommande mätningar togs bort. Företagen behöver inte längre själva göra mätningar utan kan använda sig av så kallade referensmätningar som gjorts på andra arbetsplatser. Men att använda sig av andra företags mätningar för att uppskatta riskerna på den egna arbetsplatsen kan ibland vara problematiskt, anser Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet
Det kan råda andra förhållanden på den egna arbetsplatsen och det kan leda till att man underskattar den exponering som de anställda utsätts för, säger hon.
Ann-Beth Antonsson har lett ett projekt där IVL tillsammans med branschorganisationen Svensk Betong tagit fram ett verktyg som kan användas för att bedöma riskerna för skadlig exponering på den egna arbetsplatsen. Verktyget innehåller referensmätningar från företag i betongindustrin som ligger under gränsvärdet.
- Åtgärderna är i fokus och det tycker vi är väldigt bra. Verktyget pekar ut vad man behöver göra för att minska halterna av skadligt damm istället för att man bara stirrar sig blind på mätningarna, säger hon.

Referensmätningar av kvarts för betongindustrin

Ta mig högst upp på sidan