Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

”Genom att öka användningen av trä kan vi minska byggprocessens klimatpåverkan avsevärt”, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) idag 5/2 i en debattartikel i Dagens Industri tillsammans med Finlands näringsminister Olli Rehn. Sven-Erik Bucht vill att den offentliga sektorn ska öka upphandlingen av trähus eftersom ”produktionen av trähus kräver mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra hus.”

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, är kritisk till uttalandet .

– För det första går det inte att generellt jämföra byggnadsmaterial, det måste vara likvärdig kvalitet  som avses och som också håller över tid . Bygger du med betong väljer du långa livslängder, långa spännvidder, brandbeständighet, fukttålighet och höga ljudkrav, säger Malin Löfsjögård.

Hon motsätter sig också Sven-Erik Buchts uttalande om att trä är bäst ur ett klimatperspektiv.

– Man kan inte säga att ett material entydigt är bättre för klimatet än något annat . Faktorer i specifika projektet avgör och vi menar att alla material måste sättas i ett sammanhang och att man ska se på hela livscykeln. Ett bra exempel är Riksbyggens projekt Brf Viva i Göteborg där man väljer en betongstomme, men optimerar den och får på så sätt ner miljöpåverkan med 30 procent, säger Malin Löfsjögård.

Hon är också förvånad att politiker förespråkar vissa byggmaterial.

– Inom samhällsbyggnadsbranschen är hållbarhet och anpassning till kommande klimatförändringar av hög prioritet och då vet vi att betong står sig starkt som materialval. Samtidigt minskar betongbranschen hela tiden sin miljöpåverkan och är det byggmaterial som har störst potential att förbättra sig. Därför är ett sådant här uttalande från en minister förstås väldigt olyckligt, säger vd Malin Löfsjögård.

Ta mig högst upp på sidan