Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

I Betongindikatorn för april 2015 förutspåddes möjligheten att maj skulle ha ett liknande resultat (mönster) som åren 2011 och 2012. I Betongindikatorn för maj kan konstateras att detta även blev det faktiska utfallet. Produktionen* för maj 2015 är därtill den högsta för månaden sedan 2011.

Denna månad ser vi ett starkt resultat i både kategorin Hus och kategorin Infrastruktur. Båda kategorierna redovisar positiva siffror, 9 respektive 12, jämfört med föregående år. Den sammantagna förändringen blir 12 % jämfört med produktionen föregående år.

Pressmeddelande

Betongindikatorn maj 2015

Ta mig högst upp på sidan