Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

  Malin-Löfsjögård_VD_Svensk-Betong_webben_copy_copy.jpg

”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet," säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement så att vi kan producera betong för att kunna fortsätta utveckla Sverige för en växande befolkning, möjliggöra klimatomställningen och inte minst för att säkerställa vårt svenska samhällsskydd i en otrygg omvärld.”

Idag används runt 2,9 miljoner ton cement i Sverige varje år. Bara i Slite produceras upp emot 75 procent av denna cement.

”Det är inte möjligt att på kort tid ställa om till import av cement för att kunna täcka produktionsbortfallet från Slite. Tillgången på cement i vårt närområde är starkt begränsad. Risken är då att vi tvingas handla från auktoritära länder som Kina och Turkiet. Det är helt fel väg att gå,” säger Malin Löfsjögård.

Enlig branschorganisationen Byggföretagen skulle ett stopp för kalkbrytningen i Slite resulterat i 160 000 förlorade jobb under 2023 med ett samlat produktionsbortfall på närmare 140 miljarder kronor - motsvarande 2,6 procent av BNP.

Sammanfattning

Den 6 juli 2021 briserade cementkrisen då Mark- och miljööverdomstolen meddelade att de avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Det akuta läget undanröjdes temporärt av en tillfällig lagstiftning som gav Cementa ett förlängt tillstånd till årsskiftet 2022/2023. Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat att man godkänner Cementas nya ansökan om att få fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland i ytterligare fyra år.

Ta mig högst upp på sidan