Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Just nu pågår det på flera håll arbeten med införande av en digital följesedel. Trafikverket har nu skickat ut ett förslag till avtalsguide. Se Trafikverkets information längst ner i denna artikel. 

Den 15 november klockan 14:00 - 16:00 kommer ett frågetillfälle att hållas av Trafikverket. Då deltagarantalet är begränsat ges Svensk Betongs medlemmar möjlighet att skicka eventuella frågor till Kajsa Byfors som sammanställer och tar upp frågorna vid frågetillfället. Om det finns intresse finns sannolikt även möjlighet att någon representant från både fabriksbetong och prefab kan komma med. Vid intresse och medskick frågor maila kajsa.byfors@svenskbetong.se. Det går även bra att direkt skicka sina frågor via mail till Trafikverket. 

Synpunkter på förslaget ska skickas till Trafikverket senast 28 november. Även detta kan samordnas via Svensk Betong, tänk då på att vi behöver få in era synpunkter i bifogad svarsfil i tid för att hinna sammanställa och skicka in inom deadline. Synpunkterna går givetvis också bra att skicka direkt till Trafikverket.

Info från Trafikverket:

Den ideella branschföreningen BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard har tagit fram en avtalsguide för att underlätta för entreprenadbeställare, entreprenörer och leverantörer att digitalisera sin affärskommunikation, på ett enhetligt sätt som ger samordningsvinster på lika villkor för alla parter. I ett första steg genom att kravställa digitala följesedlar.

Flera stora aktörer i branschen har redan tagit beslut om att börja använda BEAst följesedel och ambitionen är att standarden ska vara det självklara valet för hela branschen inom ett par år. Alla känner dock inte till standarden än och därför går vi nu ut i en bred remiss av vårt utkast, så att så många i branschen som möjligt ska kunna påverka den slutliga avtalsguidens utformning. 

Betongbranschen är identifierade som en viktig intressent i branschen och vi hoppas därför att ni vill ta chansen att påskynda digitaliseringsresan genom att granska vårt utkast och inkomma med synpunkter på vad som kan förbättras!

Guiden har utarbetats av BEAst fokusgrupp Artiklar och Affärsstruktur, vars deltagare har stor erfarenhet av att kommunicera enligt standarden. Vi har försökt beskriva best practice utifrån våra erfarenheter och skapa tydliga mallar för att göra det lättare för den som är ny att förstå nyttan, lämpliga arbetssätt och att kravställa på ett sätt som är begripligt och korrekt ur såväl ett tekniskt som juridiskt perspektiv.

Utkastet till avtalsguiden hittar ni på: https://beast.se/avtalsguide/

Det kan se matigt ut, men alla behöver inte läsa allt, utan det räcker att var och en läser det som är relevant utifrån sin roll i er organisation.

Förslag på läsordning:

 1. Förstasidan – Introduktion till avtalsguiden.

 2. Översikt – Bakgrundsinformation samt översiktlig förklaring till hur standarden är tänkt att användas.

 3. Presentationsmaterial – PowerPoint-presentation som kan användas både för egen förståelse och som underlag vid dialog med leverantörer.

 4. Riktad information att läsa utifrån er organisations roll i affären:

  1. Köpare – Information för strateger, projektledare och inköpare om lämpliga arbetssätt för den som upphandlar entreprenad eller leverantör.
            i.      Mallar – Innehåller BEAst rekommendation för hur digitala följesedlar ska kravställas på ett korrekt sätt. Av intresse främst för projektledare, inköpare, jurister och IT-resurser.
           ii.      Moduler – Innehåller en detaljerad lista över vilken information som ska skickas i varje följesedel om man använder BEAst mallar. Av intresse främst för projektledare och IT-  resurser.

  2. Säljare – Vägledning till dig som är entreprenör eller leverantör om hur du ska hantera krav från köpare.
Ta mig högst upp på sidan