Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Vinnova har nu slutredovisat regeringsuppdraget att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong. Detta med anledning av den pågående cementkrisen för att se över hur en ökad import av nya cement till Sverige skulle påverka provningskapaciteten. Vinnovas slutsats är att provnings- och testverksamheten redan idag är ansträngd samt att den riskerar att bli en flaskhals om en omställning behöver ske till ökad import istället för kalkstensbrytning i Slite. I underlagsrapporten från RISE konstateras att om det blir aktuellt med ökad import behöver den nationella provningskapaciteten kraftigt ökas. För det behövs en noggrann planering av hur utökningen ska genomföras med lokaler, utrustning, kompetens, huvudman samt hur utökningen ska bekostas. Det behöver också finnas rimlig övergångsperiod, inte minst provning och testning kopplat till anläggningsbyggande, annars riskeras stor påverkan på betongleveranser och stopp för byggprojekt.

  • Utvecklingen av klimatförbättrad betong och ökad användning av alternativa bindemedel gör att provnings- och testkapaciteten är redan idag ansträngd, vilket Vinnova också bekräftar i sina slutsatser till regeringen. Framförallt är det kritiskt för provning- och testning för anläggningskonstruktioner, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.
  • För en betongtillverkare behöver testning och provning utföras varje gång det sker ett byte av cement eller alternativt bindemedel för att kvalitetssäkra betongen. Med det överhängande hotet om att Cementa inte får fortsatt tillstånd att bryta kalksten i Slite, utan att vi istället står inför en kraftig ökning av import så skapar detta en stor flaskhals som riskerar byggstopp eller kraftiga förseningar av viktiga projekt för samhällsutveckling och klimatomställningen, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Länk till Vinnovas rapport: 2021-04620-vinnovas-slutrapport-n2021-02773.pdf

Länk till RISE underlagsrapport: analysbilaga-n2021-02773.pdf (vinnova.se)

 

Länk till pressmeddelandet finns här.

Ta mig högst upp på sidan