Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Regeringen har aviserat att införa klimatdeklarationer för alla nybyggda flerbostadshus från januari 2022. Förslag till ny lag har varit ute på remiss under våren och en proposition från regeringen är att vänta under hösten alternativt våren 2021. Svensk Betong är kritiska till förslaget då det inte i första steget omfattar hela livscykeln utan bara produktionssteget. Det återstår att se hur det färdiga lagförslaget kommer att se. Men samtidigt har Boverket haft ett regeringsuppdrag om fortsatt utveckling av klimatdeklarationerna för att inkludera fler delar av livscykeln. Den 11 juni lämnade Boverket sitt förslag till regeringen som innebär att de föreslår utökning av livscykeln samt att det bör införas gränsvärden för byggprocessen från 2027. Mer information finns här

Ta mig högst upp på sidan