Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Sedan 3-4 år tillbaka har fabriksbetongtillverkare i Europa fått möjlighet att gå över till senaste betongstandarden EN 206 och dess nationella tillämpningsdokument. Som rapporterats tidigare har detta dock inte varit möjligt för den europeiska prefabindustrin eftersom framförallt de harmoniserade produktstandarderna inom prefab inte har reviderats färdigt, vilket till stor del beror på flera olösta problemställningar mellan CEN och EU-kommissionen. 

Sedan i höstas har nu den ansvariga europeiska standardiseringskommittén på prefabområdet CEN/TC229 Precast concrete products hittat en lösning vilket innebär att varje land nu får möjlighet att gå över till EN 206 genom att skriva ett nationellt förord till huvudstandarden på prefabområdet EN 13369 ”Common Rules”. Den svenska standardiseringskommittén SIS/TK191 Förtillverkade betongprodukter beslutade på sitt senaste möte att utnyttja denna möjlighet vilket gör Sverige till ett av de första länderna i EU att genomföra en sådan övergång. Planen är att det ska bli möjligt att gå över till senaste SS-EN 206 med dess svenska tillämpningsstandard SS 137003 fr.o.m kommande årsskifte 2018/19 och krav på att ha gått över ett år senare. Planen är väl förankrad hos Nordcert som är ensamt certifieringsorgan på prefabområdet i Sverige. Till årsskiftet räknar SIS med att senaste EN 13369 är färdigöversatt och publicerad på svenska och dess svenska tillämpningsstandard SS 137005 (som varit ute på remiss i somras) är publicerad.

Fördelarna är många med en övergång till senaste EN 206. T.ex möjliggörs utnyttjande av styrdiagram för rationell produktionsstyrning, användning av ökade andelar återvunnen betong och inte minst övergång till samma beständighetsregler som för fabriksbetong vilket i sig t.ex innebär att det nya konceptet för bindemedelskombinationer EPCC kan utnyttjas vilket ger fördelar då tillsatsmaterial tillsätts i betongfabriken.

För frågor, vänligen kontakta Svensk Betongs standardiseringsexpert Markus Peterson, markus.peterson@svenskbetong.se

Ta mig högst upp på sidan