Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Publiceringsdatum 2022-09-22 14:12:05

Vägledning Klimatförbättrad betong är ett viktigt verktyg för att främja klimatomställningen och bidra till ökad användning av klimatförbättrad betong. Den beskriver hur betongbyggnader kan klimatoptimeras och har fått stort genomslag bland aktörerna...

Publiceringsdatum 2022-09-05 16:20:27

Svensk Betong har rekryterat Telias pressansvarige Mattias Borrelid till ny kommunikationsansvarig. Rollen är en nyinrättad tjänst för att stärka organisationens kommunikations och påverkansarbete. Mattias började sin roll den 1 september. Mer inform...

Publiceringsdatum 2022-03-16 15:04:46

Den 16 mars har, en reviderad utgåva 2 av Vägledning Klimatförbättrad betong, publicerats. Den nya utgåvan lyfter på ett tydligare sätt fram betydelsen av att se klimatoptimering av vår byggda miljö ur ett större perspektiv. Tabeller för såväl fabrik...

Publiceringsdatum 2022-03-15 12:26:47

Idag, 15 mars, publicerar Svensk Betong en uppdaterad konsekvensanalys om den pågående cemtkrisen. Krisen uppstod den 6 juli 2021 då Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan om ett nytt långsiktigt tillstånd för att få fortsätta bry...

Publiceringsdatum 2022-03-14 13:54:55

Missade du förra veckans välbesökta webbinarium Nya regler för hållbart betongbyggande - där Svensk Betong samverkade med SIS och Betongföreningen? Webbinariet spelades in så nu erbjuds en ny chans. Dagens föreläsningar handlade om nyheter i den rev...

Publiceringsdatum 2022-03-11 13:55:01

Den 5 maj har Svensk Betong stämma och årsmöte. Efter två år med digitala stämmor och årsmöten ser vi i år fram emot att träffa våra medlemmar och associerade företag fysiskt. Vi arbetar nu med att göra klart programmet, men redan nu kan ni anmäla er...

Publiceringsdatum 2022-03-06 20:10:52

Som medmänniskor påverkas vi på djupet av kriget i Ukraina. Händelsutvecklingen i kriget går snabbt och i media ser vi fasansfulla scener från de strider som pågår med stort lidande som följd. Den situation som nu råder påverkar hela världen. För att...

Publiceringsdatum 2022-02-15 12:52:05

Högsta förvaltningsdomstolen har idag 15/2 meddelat att de avslår Urbergsgruppens begäran om inhibering av regeringens beslut att ge Cementa tillfälligt förlängd tid att bryta kalksten i Slite. Själva överklagandet är inte avgjort och domstolen kan i...

Publiceringsdatum 2022-02-02 11:05:42

Vinnova har nu slutredovisat regeringsuppdraget att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong. Detta med anledning av den pågående cementkrisen för att se över hur en ökad import av nya cement till Sverige skulle påverka...

Publiceringsdatum 2022-01-04 09:39:09

Kvalitetshandboken 2021 är nu publicerad på Svensk Betongs inloggningssidor för medlemmarna.
Ta mig högst upp på sidan