Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Även ett starkt byggmaterial kräver en stark branschorganisation.
Av den anledningen grundades 1929 det som så småningom kom att kallas Betongvaruindustrin. 30 år senare bilades Svenska Fabriksbetongsföreningen.
2010 slogs de två organisationerna ihop till Svensk Betong.

Ett kapitel i byggandet av en hållbar framtid

En av de främsta faktorerna till att intresseorganisationer bildades var det politiska och fackliga uppvaknandet i början av 1900-talet. Arbetsgivarorganisationen BÄF bildades 1908 och Sveriges Industriförbund 1910, ungefär under samma tid som den allmänna rösträtten infördes och de fackliga organisationerna växte sig starka.

Skånska Cementaktiebolaget (nuvarande Cementa) bildades 1871. Dotterbolaget Skånska Cementgjuteriet (idag Skanska) grundades 1887 och hade som viktigaste uppgift att förädla cementen till betong. Den fabrikstillverkade betongen var ett faktum. Men det dröjde till i slutet av 1920-talet innan någon tillverkning i större skala kom till stånd. Produktionen utvecklades och investeringar gjordes i maskiner och fabriksanläggningar.

Under efterkrigstiden breddades tillverkningen med ytterligare ett produktområde vid sidan om betongrören, murblocken och cementtakpannorna, nämligen betongelement.

Kraven på att bygga effektivt och snabbt ökade i takt med att fler människor flyttade till tätorter för att få arbete. Dessutom behövde man möta samhällets behov av industrilokaler, skolor, sjukhus etc.

Den snabba utvecklingen gjorde att produktionen av betongprodukter inriktades på antingen VA-system och markprodukter eller på system för bostäder, kontor och industribyggnader i prefabricerad betong.

I maj 1929 träffades några framsynta fabrikörer som representerade ”cementvaruindustrin” för ett möte med interimsstyrelsen. I juni samma år hölls det konstituerande mötet med styrelsen i Svenska Cementfabrikanternas Riksförbund, senare Betongvaruindustrin. Svenska Fabriksbetongföreningen bildades trettio år senare. Syftet var att omhänderta fabriksbetongindustrins intressen i samhället och se till att alla företag i branschen levererade produkter med förväntade egenskaper.

Ta mig högst upp på sidan