Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Föreningen Svensk Betong


Föreningen Svensk Betong
är branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser till medlemsföretag kan associeras till Föreningen Svensk Betong.

Högsta beslutande organ inom Föreningen Svensk Betong är årsstämman. Styrelsen har ansvaret för den strategiska utvecklingen utifrån uppdraget i stadgarna. Det finns ett arbetsutskott kopplat till styrelsen samt tre utskott.

Verksamheten bedrivs genom Svensk Betong Service AB på uppdrag av medlemmarna. Där finns ett kansli om sex personer. Vid behov anlitas konsulter.

Styrelse Föreningen Svensk Betong

ludwig
Ludwig Zetterström, Ordförande
Swerock AB
jan
Jan Lagerstedt
Contiga AB
joakim
Joakim Bjelkstam, Vice ordförande
Thomas Betong AB
joakim.bjelkstam@thomasbetong.se  
Sara Löfgren
Sara Löfgren
Skanska Industrial Solutions
sara.lofgren@skanska.se
bjorn
Björn Koorem
LKAB Berg och betong AB
filip
Filip Sten, Vice ordförande
Abetong AB
Anders
Anders Knutsson
Betongindustri AB
filip
Stefan Ohlsson
Strängbetong AB

Styrelse Svensk Betong Service AB

Ordförande: Ludwig Zetterström (Swerock)

Ledamöter: Joakim Bjelkstam (Thomas Betong), Stefan Ohlsson (Strängbetong)

Utskott Föreningen Svensk Betong

Inom Föreningen Svensk Betong finns tre utskott med representanter från medlemsföretagen och kansliet.

Teknikutskottet: Ordförande Markus Peterson (Svensk Betong) - markus.peterson@svenskbetong.se
Hållbarhetsutskottet: Ordförande Anders Knutsson (Betongindustri AB) - anders.knutsson@betongindustri.se 
Arbetsmiljöutskottet: Ordförande Samuel Viik (Strängbetong)
- samuel.viik@strangbetong.se

Kansli

Malin beskuren
Malin Löfsjögård
VD
Tel: 08-762 62 16
Mobil: 076-128 75 17 (sms)
Kajsa Byfors
Projektledare / Hållbarhet
Tel: 08-762 62 18
Mobil: 070-549 12 02 (sms)
Markus Peterson
Standardiseringsexpert / Teknik
Tel: 08-762 62 11
Mobil: 070-568 21 31 (sms)
Helena Karlsson
Projektledare / Branschutveckling
Tel: 08-762 62 19
Mobil: 070-563 82 25 (sms)
E-post: helena.karlsson@svenskbetong.se
Mattias kvadrat hemsidan
Mattias Borrelid
Kommunikation- och pressansvarig
Tel: 08-762 62 17
Mobil: 072-2053255
E-post: mattias.borrelid@svenskbetong.se

Besöksadress

Näringslivets Hus
Storgatan 19, Stockholm

Postadress

Svensk Betong
Box 55684
102 15  Stockholm

Leveransadress

Godsmottagning öppen vardagar mellan kl 07.00-17.00
Skeppargatan 37, 114 52, Stockholm

Fakturaadress

Svensk Betong Service AB
c/o Fortner
Kund-id FF00200434
Box 90172
120 22 Stockholm

Ta mig högst upp på sidan