Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig
  • Betongvaror/Montage
  • Fabriksbetong
  • Pump
  • Associerade företag

Betongvaror/Montage

Projektanpassade helhetslösningar

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Slipers, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Balkonger

Marknads- och utvecklingsbolag för va-system på den svenska marknaden som ägs av sju betongvarufabrikanter från Skellefteå i norr till Lund i söder som säljer och producerar ALFA VA-produkter.

Områden: Prefab, Armerade rör och rördelar

Projekterar, tillverkar och monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Viktigaste produktera är stommar och fasadelement till industrier, bostäder, kontor, hotell och offentliga byggnader. Dekorerar fasader i betong och bygger utemiljöer.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Bjälklag tak

Betongmontage - Betongreperationer Betongsågning - Injektering av betongsprickor Epoxi limning,Lagning/målning betongelement Stänkputslagningar

Områden: Montage- och byggnadsarbeten,
Områden: Byggnader, Prefab, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Montage och lyft

Montage av stål och betong.

Områden: Byggnader, Montage- och byggnadsarbeten, , Montage och lyft, Betongpumpning

Erbjuder stål- och betongkonstruktioner för alla slags byggnader. Viktiga produkterna är stommar till kontor, hotell och industrilokaler, offentliga byggnader samt större flerfamiljshus.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Håldäck

FL-Bygg och FI-Prefab levererar och monterar betongelement till bostäder, kontor, industri och lantbruk. Företaget erbjuder ett stort urval av olika element, sandwichvägg, halvsandwich, putsbärare, RD-plattor, legobitar samt stålstommar.

Områden: Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Balkonger, Montage och lyft, Armering

Byggelement, plattbärlag, murar och utegolv.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Plattbärlag, Bjälklag tak, Balkonger, Stödmurar och knäcksten, Pelare

Tillverkar betongelement för närmarknaden runt Jönköping inkl. specialelement. Nischprodukter: bilvågsdäck, ställverksbyggnader och idrottsläktare. Sortiment: balkar, balkonger, pelare, väggelement, stödmurar, knäcksten, gradiner mm.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Balkonger

Betongelement och stålkonstruktioner till byggbranschen med egen produktion i Uddevalla och Fredrikstad. Betongleverantör till industri- bostads- och affärsbyggnationer, samt specialprojekt.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Balkonger, Håldäck, Montage och lyft
Områden: Prefab, Stödmurar och knäcksten, Trappor och vilplan, Övrigt

Producerar fabrikstillverkade betongelement för alla typer av byggnader, ett samspel mellan datoriserad teknologi och vår långa branscherfarenhet.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Bjälklag tak

Betongpålning, spontning, borrning stålrörspålning, borrplintar och grundförstärkning. Anläggningar i Tollarp, Västerås och Sjövik.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Montage- och byggnadsarbeten, , Bro tunnel stöd grundel

Specialiserade på prefabricerade betongelement, där de olika byggkomponenterna är producerade i fabrik och levereras till byggplatsen.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Bjälklag tak, Balkonger, Håldäck, Pelare

Företaget erbjuder lösningar för komplexa stomentreprenader. Tjänster inom projektering, byggprojektledning, utveckling och entreprenad.

Områden: Prefab, Montage- och byggnadsarbeten,
Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Håldäck, Montage och lyft, Övrigt

Erbjuder tjänster inom konsultation, platsledning, kalkylering, håltagning och entreprenad vid stål- och betongmontage.

Områden: Montage- och byggnadsarbeten, , Montage och lyft

Levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage.

Områden: Väggelement, Prefab, Pelare balkar och ramar, Montage- och byggnadsarbeten, , Bjälklag tak, Balkonger, Håldäck, Trappor och vilplan, Bro tunnel stöd grundel

Betongleverantör som levererar fabriksbetong till broar, tunnlar, vägar, hus och andra samhällsgrundande stora objekt. Levererar också betong till garageinfarter, flaggstångsgrunder och bryggpålar för båtar.

Områden: Fabriksbetong, Plattbärlag, Betongpumpning, VST väggar
Områden: Prefab

Prefab, montage, lyft byggnadsenheten

Områden: Prefab, Montage- och byggnadsarbeten,

Utvecklar, tillverkar samt marknadsför betongelement till bostäder, industri, förvaltnings- och lantbruksbyggnader, väggar, balkonger, pelare och specialelement.

Områden: Prefab, Pelare balkar och ramar, Balkonger

Tillverkar allt från egenutvecklade färdiga produkter till husväggar, balkonger, miljöbodar och inredningsdetaljer

Områden: Väggelement, Prefab, Balkonger
Områden: Väggelement

Fabriksbetong

Områden: Fabriksbetong

Miljö- och kvalitetscertifierat transportföretag med platskontor i Växjö, Alvesta, Älmhult, Kalmar och Uddevalla. Huvudkontoret ligger i Växjö och har terminalverksamhet i Växjö och Alvesta. Totalt äger delägarna ca 300 fordon och maskiner. Genom bred maskin- och fordonspark erbjuds alla typer av transporter som tempererade sådana, styckegods, partilass, bud, miljötransporter och entreprenadarbeten. Inom företaget ryms också betongtillverkning, försäljning av grus och stenmaterial samt drivmedels-, tvätt- och serviceanläggningar.

Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar

Bedriver smidesverkstad, tillverkning och försäljning av betong, brunnsringar, trädgårdsplattor samt bedriver snöskoterförsäljning med tillbehör och reservdelar

Områden: Fabriksbetong, Brunnar och slamavskiljare, Formar insättningar och ingjutningsgods

Tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong och har idag 32 rikstäckande fabriker. Företaget ingår i HeidelbergCement-koncernen, som är marknadsledande globalt inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och betongprodukter. HeidelbergCement har cirka 57 000 medarbetare på 2 600 platser i 50 länder

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Familjeägt företag med 7 anställda, varav 3 st i Skellefteå och 4 st i Kristineberg. Bolaget omsätter ca 23 milj. kronor. Arbetar med tillverkningsklass 1 och följer BBC:s normer och tillverkar ett stort antal produkter.

Områden: Fabriksbetong

Levererar fabrikstillverkad betong i de flesta varianter, anpassade till de flesta användningsområden från stationen i Alfta. Rotorbilar utrustade med hydraulränna upp till 8,5 meter.

Områden: Fabriksbetong

Utarbetar förslag på produkt, leveranser, dränering, markföreberedelse, grunder och vägbyggen.

Områden: Fabriksbetong

Fabriksbetong levereras till entreprenörer, byggen, lantbruk och privatpersoner, men även färdiga betongprodukter samt uthyrning av verktyg och annan hjälp kring byggnation. Genom avtal med Banverket, är olika typer av banverksfundament största produkten. Stort på prefab-sidan är produkter för marint bruk, som betongpontoner och trä/betongbryggor med tillbehör samt betongflytkroppar. Tillverkning av L-stöd i flera olika höjder, eller skräddarsydda efter just dina behov. Betongrör i alla dimensioner med tillbehör finns också för försäljning.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Oarmerade rör och rördelar

Driver sedan 1996 betongfabrik i Vimmerby för tillverkning och försäljning av färsk byggbetong i området.

Områden: Fabriksbetong

Grus- och bergtäkter i Idbyn och Gerdal samt betongfabriker i Umeå och Idbyn. Brett utbud av grus, berg och betong.

Områden: Fabriksbetong

Producerar och levererar alla slags makadamprodukter till både företag och privatpersoner.

Områden: Fabriksbetong, Cement
Områden: Fabriksbetong

Tjänster, från enkla till kvalificerade uppdrag, inom betongtillverkning, grusförädling, godstransporter, anläggningstransporter, renhållning maskintjänster samt entreprenader.

Områden: Fabriksbetong

Familjeägd fabrik i Kilanda norr om Göteborg som producerar väggelement, plansiloelement, stödmurar och fabriksbetong.

Områden: Fabriksbetong, Väggelement, Prefab, Stödmurar knäcksten

Betongfabriker i Kiruna och Malmberget med hög produktionskapaciteten. Stor producent av sprutbetong och har grus-och betongtillverkning, bergförstärkning, krossning och losshållning.

Områden: Fabriksbetong

Allt som berör betong. Kunskap om olika betongkvaliteter.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Produktområde: Fabriksbetong tillverkningsklass 1. Produktspecifikationer: SFFs Kvalitetsmanual: BKR, BBK 04 och BRO 04. Anläggning: Anläggningen är produktcertifierad enligt VUCs certifieringsregler för tillverkningskontroll.

Områden: Fabriksbetong

Tillverkar ett flertal produkter i betong samt tillhandahåller lösbetong för gjutning av t ex husplatta, garageplatta, fundament m.m. För att underlätta vid stora leveranser finns en portabel betongstation som klarar stora leveranser på plats. Betongprodukter som marksten, hålsten, L-stöd, 3kammarbrunnar, lantbruksrör etc tillverkas på fabriken.

Områden: Fabriksbetong

Företaget har ca 250 standardrecept. Skräddarsyr betongrecept för projekt med speciella behov.

Områden: Fabriksbetong

Erbjuder tjänster som transporter, krossning, tunga transporter och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Övrigt, Formsättning, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong

Levererar fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt erbjuder transport- och entreprenadmaskintjänster. Transportverksamheten som är etablerad i södra och norra Sverige bedrivs under varumärket Cliffton. Arbetar aktivt med produktutveckling och deltar i forskningsprojekt. Certifierade enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004. Swerock omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 600 anställda från Gällivare i norr till Ystad i söder.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Utvecklare, tillverkare och leverantör av krossprodukter och fabriksblandad betong, med tillhörande kringtjänster i Skåne och Halland. Erbjuder ett heltäckande sortiment av fabriksbetong på ett 10-tal orter i södra Sverige. All produktion sker i moderna anläggningar, under omfattande kvalitetskontroll enligt ISO 9001:2000 och 14001.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Thomas Betong är Sveriges största betongleverantör. Vi levererar fabriksbetong till broar, tunnlar, vägar, hus och andra samhällsgrundande stora objekt. Vi levererar också betong till garageinfarten, flaggstångsgrunden och bryggpålen där Du lägger fast Din eka.
Thomas Betong är ett kunskapsföretag som vet att service, kvalitet och tekniskt kunnande är prioriterat för Dig som köpare.

Områden: Fabriksbetong, Plattbärlag, Betongpumpning, VST väggar

Stentillverkning, betong/betongpumpning samt grusförsäljning.

Områden: Fabriksbetong

Produktion och leverans av färdig betong, egen krossanläggning och lagerför alla grusprodukter.

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Pump

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Betongpumpning, Maskiner

Betongpumpning och betongtransport

Områden: Betongpumpning, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Leverantör av pumptjänster med helhetsansvar.

Områden: Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning

Bolaget bedriver uthyrning av maskiner inom byggbranschen, utför byggtjänster, tillhandahåller tjänster inom betongpumpning, samt bedriver konsultverksamhet inom inredning och homestyling.

Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning

Transporttjänster, betongbildar och betongpumpar

Pumpning och gjutning

Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning
Områden: Fabriksbetong, Betongpumpning

Associerade företag

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Övrigt, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Fabriksbetong, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Prefab

Armeringsleverantör och producent. Produkter och tjänster säljs till svensk byggnadsindustri. Huvudkontoret är placerat i Halmstad med tillverkningsorter och logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs.

Områden: Armerade rör och rördelar, Armering
Områden: Övrigt, Cement
  • Maskinutrustning och produktionslösningar för produktion av Betongelement Betongvaror Fabriksbetong Betongblandestationer
  • Stationära anläggningar
  • Flyttbara anläggningar
  • Super-mobila betongstationer
Områden: Fabriksbetong, Maskiner blandare och anläggningar, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel

Lastbildkranar, Lastväxlare

Spännlinor

Områden: Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning
Områden: Betongpumpning, Maskiner
Områden: Fabriksbetong, Formoljor pigment och tillsatsmedel

Produkter för att förstärka, skydda och reparera betong; såsom hårdbetong, epoxy- , poleyuretan-, och akrylprodukter och fibrer med tillbehör samt verktyg och maskiner. Vidare erbjuder Modern Betong även exklusiv natursten till större projekt.

Områden: Fabriksbetong, Formsättning, Formar insättningar och ingjutningsgods, Formoljor pigment och tillsatsmedel, Lättklinkerblock, Kanststöd, Hål och lättklinkerblock
Områden: Fabriksbetong, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Prefab
Områden: Fabriksbetong, Formsättning, Formar insättningar och ingjutningsgods
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel

PM Nordic säljer maskiner och servar kunder både i Sverige och Norge. Deras verksamhetsområden ligger i byggbranschen och i tunnel- och gruvindustrin.

Områden: Maskiner blandare och anläggningar, Betongpumpning

Polarmatic AB har utvecklat styrsystem för betongindustrin sedan 1982. Leveranser av styrsystem har genom åren skett till ett hundratal fabriker i Norden och utlandet.

Områden: Fabriksbetong, Övrigt, IT-system

ROX International är återförsäljare för betongpumpar i Skandinavien och för ConForms i Skandinavien och Baltikum.

Områden: Betongpumpning, Maskiner, IT-system
Områden: Fabriksbetong, Prefab, Övrigt, Cement

Företaget erbjuder skräddarsydd installationsutrustning och fästanordningar.

Områden: Fabriksbetong, Prefab, Formoljor pigment och tillsatsmedel
Områden: Prefab
Ta mig högst upp på sidan