Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Utbildningar / Seminarier

Svensk Betong arrangerar utbildningar för våra medlemmar inom främst arbetsmiljöområdet – t.ex. pumputbildning och certifierad montageutbildning. Vi arrangerar både medlemsseminarier och öppna seminarier inom aktuella områden.

Kontakta info@svenskbetong.se för mer information om vårt kursutbud för våra medlemmar.

Arbetsmiljödag i Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Lokal Styrelserummet

Säkerhetsledarskap – chefen i centrum

Vi vet alla att indirekta ledarbeteenden, som att samordna arbetet, genom att etablera en frekvent mötesstruktur och att strukturera arbetet, genom att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer är gynnsamma för säkerheten. Likaså att direkta ledarbeteenden, som att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild är viktigt med avseende på säkerhetskulturen.

Under dagen vill vi belysa några frågeställningar och få bra exempel på hur vi ska tänka och agera för att nå en bra säkerhetskultur.

Vi startar kl.09.15 och avslutar kl.16.00, därefter serveras en lättare måltid för den som önskar.

Program

Vad har avlägsna expeditioner i Antarktis, osäkra uppdrag i Afghanistan och komplexa räddningsaktioner i Kebnekaise gemensamt med ditt företags systematiska arbetsmiljöarbete? 

Mike, fd alpin fjällräddare delar med sig av händelser och erfarenheter från ett yrkesliv i komplexa miljöer och ständiga säkerhetsrelaterade utmaningar. Mike arbetar även som konsult åt organisationer och företag som står inför stora fysiska och säkerhetsmässiga utmaningar där liv, egendom och andra värden står på spel. 

Ta del av Mikes strategier som möjliggör för chefer och arbetsledare att kunna jobba från grunden med att vända negativa trender och på ett inkluderande och transparent sätt skapa och vårda en positiv säkerhetskultur, Mike Amlert, bergsguide

Gör som du säger! En föreläsning om hur vi kan påverka våra beteenden i positiv riktning för ökad säkerhet, engagemang och effektivitet. Mike Florette ger med sin föreläsning inspiration till en varaktig påverkan av vardagliga beteenden på jobbet. Forskning visar att det är närmaste chefens beteende som ledare som i hög utsträckning påverkar medarbetarnas attityder och beteenden. Förutom att utöva kontinuerlig planering och koordination samt övervaka arbetet så behöver närmaste chefen vara en positiv förebild, att leva som man lär. Hur gör man det? Det handlar bland annat om att kommunicera tydliga förväntningar samt ge professionell feedback. Mike Florette har mångårig erfarenhet att utbilda ledare samt föreläsa om ledarskap och beteenden på ett roligt, inspirerade och evidensbaserat sätt, Mike Florette, föreläsare, författare,

Mike Florettes böcker, föreläsningar och workshops har berört flera tusentals människor. Han är känd från TV, radio och tidningar.

Arbetet i föreningen ”Håll Nollan” Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Föreningen arbetar inom huvudområdena ”Ledarskap och kultur”, ”Kunskap och kompetens”, Ulrika Dolietis, VD

Praktiska verktyg för att förebygga arbetsolyckor, Johan Mellnäs, Prevent

Program

Detta heldagsseminarium är endast för medlemsföretag

Pris: 600 kr exkl moms

Startdatum 2019-11-20 09:00
Slutdatum 2019-11-20 16:30
Registration Start Date 2019-10-22
Anmälan senast 2019-11-19
Pris för enskild 600 kr
600 kr

Kursen har fokus på säkerhet vid betongpumpning. Webbutbildning och en föreläsarhandledd dag ingår.

 

Enligt kollektivavtal ska en pumpmaskinist ha yrkesbevis för att få pumpa betong för företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Yrkesbeviset utfärdas av  Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) efter att man genomgått godkänd utbildning för pumpmaskinister och i sin *utbildningsbok har, av arbetsgivaren registrerade, 4200 timmars arbete. Svensk Betong är utbildningsgivare och genomför utbildning för pumpmaskinister.

Kursen är öppen för alla och omfattar webbutbildning som deltagarna får inloggning till 14 dagar före den föreläsarhandledda kursdagen med fokus på säkerhet vid betongpumpning. Förberedelse, körning, uppställning samt genomförande och avslut är områden som bl a ingår i kursplanen. Ett praktiskt prov genomförs och kursen avslutas med en tentamen.

Kursavgift: 7000 kr exkl moms per person för medlemmar (10.500 kr icke medlemmar), I kursmaterialet ingår en utbildningspärm och materialet "Säkerhetsmanual för betongpumpar". Anmälan bindande

Kursen anordnas på Swerocks kontor i Rosersberg Stålgatan 2, som ligger i närheten av Arlanda.

PROGRAM

Vid frågor, kontakta Cecilia Fridell.

 

*För att erhålla den digitala utbildningsboken via BYN och kursintyg från Svensk Betong, ska eleven vara godkänd på tentamen och ha utfört ett praktiskt prov under kontroll av kursledare, se bifogat utdrag ur Utbildningsplanen.

Instruktion för arbetsledare som ansvarar för ny deltagare där gemensamma arbetsgivaren är anknuten till BYN:

Skriv ut underlaget ”Anmälan om lärlingsanställning” från BYNs hemsida. Där finns även lite annan information om att handleda lärlingar. Därefter fyller du och lärlingen i blanketten. När den är ifylld skickas den till BYNs kontor regionalt.

Regionkontoret slår upp listan över personer som gått pumpmaskinistutbildning, ser att Svensk Betong anmält att din medarbetare blivit godkänd på kurs ”Säkerhetsutbildning för pumpmaskinister” och skickar då uppgift om hur och var du ska gå in för att registrera timmar i den ”digitala boken”.

Startdatum 2020-01-28 09:30
Slutdatum 2020-01-28 18:00
Anmälan senast 2020-01-12
Pris för enskild 7000 kr
7000 kr
Ta mig högst upp på sidan