Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Utbildningar / Seminarier

Svensk Betong arrangerar utbildningar för våra medlemmar inom främst arbetsmiljöområdet – t.ex. pumputbildning och certifierad montageutbildning. Vi arrangerar både medlemsseminarier och öppna seminarier inom aktuella områden.

Kontakta info@svenskbetong.se för mer information om vårt kursutbud för våra medlemmar.

Arbetsmiljödag i Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Lokal Solen

Tema: Säkerhetsledarskap – chefen i centrum

Vi vet att indirekta ledarbeteenden, som att samordna arbetet, genom att etablera en frekvent mötesstruktur och att strukturera arbetet, genom att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer är gynnsamma för säkerheten. Likaså att direkta ledarbeteenden, som att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild är viktigt med avseende på säkerhetskulturen.

Vi vet också att det finns en utmaning i att få till en bra säkerhetskultur. Under dagen vill vi belysa några frågeställningar, få förståelse för utmaningen och förhoppningsvis få bra exempel på hur vi ska tänka och agera för att nå en bra säkerhetskultur.

 

Vi startar kl.09.15 och avslutar kl.16.30 därefter serveras en lättare måltid för den som önskar.

Nedan några av programpunkterna;

Mike Amlert, bergsguide med bred erfarenhet av säkerhetsarbete, även inom andra områden där en miss i förberedelse kan vara skillnaden mellan liv och död. Mikes föreläsning skapar reflektion kring kriterier för bra säkerhetskultur och vad en sådan gör för effektiviteten.

Mike Florette, beteendevetare, ger med sin föreläsning inspiration till en varaktig påverkan av vardagliga beteenden på jobbet. Forskning visar att det är närmaste chefens beteende som ledare som i hög utsträckning påverkar medarbetarnas attityder och beteenden. Förutom att utöva kontinuerlig planering och koordination samt övervaka arbetet så behöver närmaste chefen vara en positiv förebild, att leva som man lär. Hur gör man det?

Ulrika Dolietis, berättar om arbetet i föreningen ”Håll Nollan” Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Föreningen arbetar inom fyra huvudområden ”Ledarskap och kultur”, ”Kunskap och kompetens”.

Detta heldagsseminarium är endast för medlemsföretag

Pris: 600 kr exkl moms

Startdatum 2019-11-20 09:00
Slutdatum 2019-11-20 16:00
Anmälan senast 2019-11-18
Pris för enskild 600 kr
600 kr
Ta mig högst upp på sidan