Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Utbildningar / Seminarier

Svensk Betong arrangerar utbildningar för våra medlemmar inom främst arbetsmiljöområdet – t.ex. pumputbildning och certifierad montageutbildning. Vi arrangerar både medlemsseminarier och öppna seminarier inom aktuella områden.

Kontakta info@svenskbetong.se för mer information om vårt kursutbud för våra medlemmar.

Kursen genomförs enbart för medlemmar i Svensk Betong.

Utbildningen ger deltagaren teknisk kunskap om prefabricerade konstruktionselement av betong och stål samt montering och stomstabilisering av dessa. Deltagaren ska även få kunskap om de bygg- och certifieringsregler som anknyter till dessa konstruktionselement och konstruktioner.

Arbetsledare som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, ska i tekniskt och kvalitetsmässigt avseende, självständigt kunna leda och övervaka arbeten avseende montage av betongelement till husbyggnader, med viss komplettering av bärande stålelement, dock inte stålkonstruktioner i säkerhetsklasserna 2 eller 3.

För betongelementmontage till husbyggnad med kompletteringar av stål i de högre säkerhetsklasserna ska deltagaren efter genomförd utbildning kunna vara arbetsledare för betongelementmontaget och i övrigt vara samordnande montagearbetsledare.

När man uppfyller krav beträffande grundutbildning, erfarenhet och fackteknisk utbildning kan man efter prövning av Nordcert erhålla certifiering som arbetsledare för montage (Certifierad Arbetsledare, CA).

Förkrav

Dokumenterad praktisk erfarenhet omfattande minst två års yrkesverksamhet efter fyllda 18 år varav minst ett år avseende monteringsarbete av aktuella produkter.

Examination

Kursen som totalt omfattar 4 dagar avslutas med skriftlig tentamen.

Kursavgift: 12500 kr exkl moms per person (kursen gäller endast för medlemmar)

Vid frågor, kontakta Cecilia Fridell eller Lena Frick.

 

 

Startdatum 2018-05-22 08:00
Slutdatum 2018-05-31 17:00
Anmälan senast 2018-04-27
Pris för enskild 12500 kr
12500 kr

Det går inte längre att boka sig till detta evenemang

Tredagarskursen har fokus på säkerhet vid betongpumpning. Praktiskt och teoretiskt prov ingår.

 

Enligt kollektivavtal ska en pumpmaskinist ha yrkesbevis för att få pumpa betong för företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Yrkesbeviset utfärdas av  Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) efter att man genomgått godkänd utbildning för pumpmaskinister och i sin *utbildningsbok har, av arbetsgivaren registrerade, 4200 timmars arbete. Svensk Betong är utbildningsgivare och genomför utbildning för pumpmaskinister.

Kursen är öppen för alla och omfattar tre dagar med fokus på säkerhet vid betongpumpning. Förberedelse, körning, uppställning samt genomförande och avslut är områden som bl a ingår i kursplanen. Ett praktiskt prov genomförs och kursen avslutas med en tentamen.

Kursavgift: 10.200 kr exkl moms per person för medlemmar (15.400 kr icke medlemmar), I kursmaterialet ingår en utbildningspärm och materialet "Säkerhetsmanual för betongpumpar". Anmälan bindande

Kursen anordnas på Swerocks kontor i Rosersberg Stålgatan 2, som ligger i närheten av Arlanda.

PROGRAM

Vid frågor, kontakta Cecilia Fridell.

 

*För att erhålla den digitala utbildningsboken via BYN och kursintyg från Svensk Betong, ska eleven vara godkänd på tentamen och ha utfört ett praktiskt prov under kontroll av kursledare, se bifogat utdrag ur Utbildningsplanen.

Instruktion för arbetsledare som ansvarar för ny deltagare där gemensamma arbetsgivaren är anknuten till BYN:

Skriv ut underlaget ”Anmälan om lärlingsanställning” från BYNs hemsida. Där finns även lite annan information om att handleda lärlingar. Därefter fyller du och lärlingen i blanketten. När den är ifylld skickas den till BYNs kontor regionalt.

Regionkontoret slår upp listan över personer som gått pumpmaskinistutbildning, ser att Svensk Betong anmält att din medarbetare blivit godkänd på kurs ”Säkerhetsutbildning för pumpmaskinister” och skickar då uppgift om hur och var du ska gå in för att registrera timmar i den ”digitala boken”.

Startdatum 2018-06-11 09:30
Slutdatum 2018-06-13 11:00
Anmälan senast 2018-06-07
Pris för enskild 10200 kr
10200 kr
Ta mig högst upp på sidan